PRIMĂRIA COMUNEI BĂLȚEȘTI

Județul Prahova

ANUNTURI DE ACHIZITIE

        Contractele de achizitie publica, contractele de concesiune de lucrari publice si contractele de concesiune de servicii se fac conform Ordonantei de Urgenta a Guvemului Romaniei nr.34/2006 care are ca scop urmatoarele:
 • promovarea concurentei intre operatorii economici;
 • garantarea tratamentului egal si nediscriminarea operatorilor economici;
 • asigurarea transparentei si integritatii procesului de achizitie publica;
 • asigurarea utilizarii eficiente a fondurilor publice, prin aplicarea procedurilor de atribuire de catre autoritatiile contractante;

        Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achizitie publica sunt:
 • nediscriminarea;
 •  tratamentul egal;
 • recunoasterea reciproca;
 • transparenta;
 • proportionalitatea;
 • eficienta utilizarii fondurilor;
 • asumarea raspunderii.


Anunt nr.3443/17.03.2017 Detalii privind informarea utilizatorilor de terenuri agricole despre Masura 10,11 si 13.
Anunt selectie parteneri Detalii Program Operational Capital Uman 2014-2020(POCU)