PRIMĂRIA COMUNEI BĂLȚEȘTI

Județul Prahova

BUGET

       * Pentru vizualizarea fisierelor PDF aveti nevoie de Adobe Acrobat Reader (http://www.adobe.com)

» Bugetul Local - anul 2005
» Bugetul local - pe anul 2008
» Bugetul local detaliat - pe anul 2007
» Bugetul local detaliat la venituri si cheltuieli - pe anul 2011
» Bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole - pe anul 2011
» Bugetul local la cheltuieli pe capitole, subcapitole si paragrafe - pe anul 2011
» Bugetul institutiilor publice finantate partial sau integral din venituri proprii - pe anul 2011
» Bugetul institutiilor publice finantate partial sau integral din venituri proprii - Venituri - pe anul 2011
» Bugetul local detaliat - septembrie 2011
» Bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole - septembrie 2011
» Bugetul local detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole si paragrafe - septembrie 2011
» Bugetul institutiilor publice finantate partial sau integral din venituri proprii - septembrie 2011
» Bugetul institutiilor publice finantate partial sau integral din venituri proprii - Venituri - septembrie 2011
» Bugetul institutiilor publice finantate partial sau integral din venituri proprii - Cheltuieli - septembrie 2011
» Fisa cu indicatori pentru bugetul local alocati din unele venituri ale bugetului de stat - pe anul 2011
» Lista obiectivelor de investitii cu finantare partiala sau integrala de la bugetul local, BVC in afara bugetului local - pe anul 2011
» Buget detaliat 2015 - Buget local an 2015
» Buget detaliat 2016 - Buget local an 2016
» Bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole [...] - pe anul 2016 si estimari pentru anii 2017-2019
» Ministerul finantelor publice - Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Ploiesti - 28.01.2016
» Lista - Obiectivelor multianuale de investitii - 2016
» Raport - al compartimentului de specialitate privind aprobarea bugetului local pe anul 2016
» Buget local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole [...] - anul 2016 si estimari pentru anii 2017-2019
» Fisa cu indicatori pentru bugetul local - alocati din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2016
» Lista - Obiectivelor multianuale de investitii - 2016 [...]
» Raport - al compartimentului de specialitate privind rectificarea bugetului local pe anul 2016
» Bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole [...] - anul 2016 si estimari pentru anii 2017-2019
» Ministerul finantelor publice - Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Ploiesti
» Bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, titluri, articole de cheltuieli si subcapitole - pe anul 2016 si estimari pentru anii 2017-2019
» Fisa cu indicatori pentru bugetul local - alocati din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2016
» HCL nr. 63/15.09.2016 - privind rectificarea bugetului local pe anul 2016
» Lista - Obiectivelor multianuale de investitii - anul 2016 cu finantare partiala sau integrala de la bugetul local, BVC in afara bugetului local
» Referat - privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Liceului Tehnologic, comuna Baltesti pe anul 2016
» Bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, titluri, articole de cheltuieli si subcapitole - pe anul 2016 si estimari pentru anii 2017-2019
» Fisa cu indicatori pentru bugetul local - alocati din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2016
» HCL nr. 64/30.09.2016 - privind rectificarea bugetului local pe anul 2016
» Lista - Obiectivelor multianuale de investitii - anul 2016 cu finantare partiala sau integrala de la bugetul local, BVC la afara bugetului local
» Raport al compartimentului de specialitate - privind rectificarea bugetului local pe anul 2016
» Bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, titluri, articole de cheltuieli si subcapitole - pe anul 2016 si estimari pentru anii 2017-2019
» Fisa cu indicatori pentru bugetul local - alocati din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2016
» HCL nr. 67/20.10.2016 - privind rectificarea bugetului local pe anul 2016
» Bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, titluri, articole de cheltuieli si subcapitole - pe anul 2016 si estimari pentru anii 2017-2019
» Raport al compartimentului de specialitate - privind rectificarea bugetului local pe anul 2016
» Contul de executie al bugetului local-venituri [Centralizat] - incheiat la data de 30.09.2016
» Contul de executie al bugetului local-cheltuieli [Centralizat] - incheiat la data de 30.09.2016
» Bilant - incheiat la data de 30.09.2016
» Contul de rezultat patrimonial - incheiat la data de 30.09.2016
» Plati restante - incheiat la data de 30.09.2016
» Situatia fluxurilor de trezorerie - incheiat la data de 30.09.2016
» Bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole - si la cheltuieli pe capitole [...]
» Fisa cu indicatori - pentru bugetul local alocati din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2017
» Lista - Obiectivelor multianuale de investitii - anul 2016
» Raport - al compartimentului de specialitate privind aprobarea bugetului local pe anul 2017 si estimari pentru anii 2018-2020
» Bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole - si la cheltuieli pe capitole, titluri [...]
» Fisa cu indicatori - nr. 900/08.12.2016 [...]
» Fisa cu indicatori - pentru bugetul local cf [...]
» Raport la Proiectul de hotarare - al compartimentului de specialitate privind rectificarea bugetului local pe anul 2016
» Bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole - si la cheltuieli pe capitole, titluri, articole de cheltuieli si subcapitole pe anul 2017 si estimari pentru anii 2018-2020
» Fisa cu indicatori - pentru bugetul local
» HCJ nr. 31/17.03.2017 - privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2017
» Buget local detaliat la venituri pe capitole anul 2016 si estimari pe anii 2017-2019 -
» 2016 - Fisa cu indicatori
» 2016 - HCJ nr. 184/17.12.2016 privind rectificarea sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat-cota -20% an
» 2016 - HCL nr. 80/21.12.2016 privind rectificarea bugetului pe anul 2016
» Lista obiectivelor multianuale de investitii -anul 2016 -
» Raportul nr. 7307 din 19.12.2016 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016 -
» Buget local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, titluri, articole de cheltuieli -
» Fisa cu indicatori pentru bugetul local -
» HCJ nr. 31/17.03.2017 privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri -
» HCL nr. 27/30.03.2017 privind aprobarea bugetului local pe venituri si cheltuieli al comunei Baltesti pe anul 2017 -
» Lista obiectivelor multianuale de investitii -anul 2016 -
» Raport al compartimentului de specialitate nr. 3510 don 23.03.2017 privind aprobarea bugetului local pe anul 2017 -
» Bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli-anul 2017 si estimari pentru anii 2018-2020 -
» Fisa cu indicatori pentru bugetul local conform Deciziei Directorului General al DGRFP Ploiesti -
» HCL Nr. 44/28.06.2017 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017 si estimari pentru anii 2018-2020 -
» Lista obiectivelor multianuale de investitii -anul 2017 -
» Raportul compartimentului de specialitate nr. 4855/28.06.2017 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017 si estimari pentru anii 2018-2020 -
» Balanta de verificare - Iunie 2017
» Buget local detaliat 2018 -
» Buget local detaliat -
» Fisa cu indicatori pentru bugetul local -
» Fisa cu indicatori -
» HCL Baltesti nr. 24 din 27.03.2018 privind rectificarea bugetului local - pe anul 2018 si estimari pentru anii 2019-2021
» Hcl nr.11 din 16.02.2018 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli - pe anul 2018 si estimari pentru anii 2019-2021
» Lista cu obiectivele de investitii -
» Obiective de investitii pe anul 2018. -
» Raport al compartimentului de specialitate nr.3169 din 12.02.2018 -
» Raport de specialitate al compartimentului de specialitate nr.3846 din 21.03.2018 -
» Situatiile financiare - 31.12.2017
» Contul de executie al bugetului local - venituri [ centralizat ] - 31.12.2017
» Contul de executie al bugetului local - cheltuieli [ centralizat ] -31.12.2017
» Bilant incheiat la data de 31.12.2017 -
» Plati restante - 31.12.2017