PRIMARIA COMUNEI BALTESTI

Judetul Prahova

BUGET

       * Pentru vizualizarea fisierelor PDF aveti nevoie de Adobe Acrobat Reader (http://www.adobe.com)

» Bugetul Local - anul 2005
» Bugetul local - pe anul 2008
» Bugetul local detaliat - pe anul 2007
» Bugetul local detaliat la venituri si cheltuieli - pe anul 2011
» Bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole - pe anul 2011
» Bugetul local la cheltuieli pe capitole, subcapitole si paragrafe - pe anul 2011
» Bugetul institutiilor publice finantate partial sau integral din venituri proprii - pe anul 2011
» Bugetul institutiilor publice finantate partial sau integral din venituri proprii - Venituri - pe anul 2011
» Bugetul local detaliat - septembrie 2011
» Bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole - septembrie 2011
» Bugetul local detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole si paragrafe - septembrie 2011
» Bugetul institutiilor publice finantate partial sau integral din venituri proprii - septembrie 2011
» Bugetul institutiilor publice finantate partial sau integral din venituri proprii - Venituri - septembrie 2011
» Bugetul institutiilor publice finantate partial sau integral din venituri proprii - Cheltuieli - septembrie 2011
» Fisa cu indicatori pentru bugetul local alocati din unele venituri ale bugetului de stat - pe anul 2011
» Lista obiectivelor de investitii cu finantare partiala sau integrala de la bugetul local, BVC in afara bugetului local - pe anul 2011
» Buget detaliat 2015 - Buget local an 2015
» Buget detaliat 2016 - Buget local an 2016
» Bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole [...] - pe anul 2016 si estimari pentru anii 2017-2019
» Ministerul finantelor publice - Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Ploiesti - 28.01.2016
» Lista - Obiectivelor multianuale de investitii - 2016
» Raport - al compartimentului de specialitate privind aprobarea bugetului local pe anul 2016
» Buget local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole [...] - anul 2016 si estimari pentru anii 2017-2019
» Fisa cu indicatori pentru bugetul local - alocati din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2016
» Lista - Obiectivelor multianuale de investitii - 2016 [...]
» Raport - al compartimentului de specialitate privind rectificarea bugetului local pe anul 2016
» Bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole [...] - anul 2016 si estimari pentru anii 2017-2019
» Ministerul finantelor publice - Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Ploiesti
» Bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, titluri, articole de cheltuieli si subcapitole - pe anul 2016 si estimari pentru anii 2017-2019
» Fisa cu indicatori pentru bugetul local - alocati din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2016
» HCL nr. 63/15.09.2016 - privind rectificarea bugetului local pe anul 2016
» Lista - Obiectivelor multianuale de investitii - anul 2016 cu finantare partiala sau integrala de la bugetul local, BVC in afara bugetului local
» Referat - privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Liceului Tehnologic, comuna Baltesti pe anul 2016
» Bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, titluri, articole de cheltuieli si subcapitole - pe anul 2016 si estimari pentru anii 2017-2019
» Fisa cu indicatori pentru bugetul local - alocati din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2016
» HCL nr. 64/30.09.2016 - privind rectificarea bugetului local pe anul 2016
» Lista - Obiectivelor multianuale de investitii - anul 2016 cu finantare partiala sau integrala de la bugetul local, BVC la afara bugetului local
» Raport al compartimentului de specialitate - privind rectificarea bugetului local pe anul 2016
» Bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, titluri, articole de cheltuieli si subcapitole - pe anul 2016 si estimari pentru anii 2017-2019
» Fisa cu indicatori pentru bugetul local - alocati din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2016
» HCL nr. 67/20.10.2016 - privind rectificarea bugetului local pe anul 2016
» Bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, titluri, articole de cheltuieli si subcapitole - pe anul 2016 si estimari pentru anii 2017-2019
» Raport al compartimentului de specialitate - privind rectificarea bugetului local pe anul 2016
» Contul de executie al bugetului local-venituri [Centralizat] - incheiat la data de 30.09.2016
» Contul de executie al bugetului local-cheltuieli [Centralizat] - incheiat la data de 30.09.2016
» Bilant - incheiat la data de 30.09.2016
» Contul de rezultat patrimonial - incheiat la data de 30.09.2016
» Plati restante - incheiat la data de 30.09.2016
» Situatia fluxurilor de trezorerie - incheiat la data de 30.09.2016
» Bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole - si la cheltuieli pe capitole [...]
» Fisa cu indicatori - pentru bugetul local alocati din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2017
» Lista - Obiectivelor multianuale de investitii - anul 2016
» Raport - al compartimentului de specialitate privind aprobarea bugetului local pe anul 2017 si estimari pentru anii 2018-2020
» Bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole - si la cheltuieli pe capitole, titluri [...]
» Fisa cu indicatori - nr. 900/08.12.2016 [...]
» Fisa cu indicatori - pentru bugetul local cf [...]
» Raport la Proiectul de hotarare - al compartimentului de specialitate privind rectificarea bugetului local pe anul 2016