PRIMARIA COMUNEI BALTESTI

Judetul Prahova

CONSILIUL LOCAL

    Consiliul Local al comunei Baltesti este format din urmatorii membri:
 • Primar:  Radu Ion
 • Viceprimar:  Moise Mihail-Bogdan
 • Consilieri:
  • Bacanu Marinela-Elena   
  • Balan George-Tiberiu   
  • Burdusel Nicolae   
  • Chiriches Viorel-Lucian   
  • Ionescu Ion    
  • Istratescu Simona   
  • Moise Mihail-Bogdan   
  • Obrejan Nicolae   
  • Pandele Gheorghe    
  • Rusnacu Viorica-Elena
  • Stegaru Nicolae    
  • Toma Elena   
  • Ungureanu Aurelia   
Fisiere:

» 2019
» HCL Nr. 11 privind aprobarea structurii scolare de pe raza comunei Baltesti a unitatilor de invatamant preuniversitar pentru anul scolar 2019-2020
» Dispozitia nr. 114/21.03.2019 privind convocarea Consiliului Local in sedinta ordinara
» HCL nr. 12 privind aprobarea planului local de actiune pe anul 2019, pentru incluziunea cetatenilor romani apartinand minoritatii rome, la nivelul comunei Baltesti, judetul Prahova
» HCL Nr. 13 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici si cofinantarea obiectivului de investitii,, Reabilitare drumuri nemodernizate din sat Baltesti, sat Podenii-Vechi, sat Izesti comuna Baltesti, judetul Prahova
» Dispozitia nr. 137/19.04.2019 privind stabilirea locurilor de afisaj electoral din comuna Baltesti pentru amplasarea panourilor electorale pentru alegerea membrilor din Romania in Parlamentul European din data de 26.05.2019
» Dispozitia nr. 138/19.04.2019 privind delimitarea sectiilor de votare la nivelul comunei Baltesti, judetul Prahova in vederea organizarii si desfasurarii alegerilor pentru membrii din Romania in Parlamentul European din data de 26.05.2019
» HCL Nr. 14 privind modificarea HCL Baltesti nr. 37/28.06.2018 prin indreptarea erorii materiale de la art. 1, alin. 23
» HCL nr. 15 privind modificarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Baltesti, judetul Prahova insusit prin HCL Baltesti nr. 31/1999
» HCL nr. 1/09.01.2019 privind acoperirea deficitului din sectiunea dezvoltare a anului 2018 [...]
» HCL nr. 2/28.01.2019 privind repartizarea si folosirea excedentului bugetar [...]
» HCL nr. 3/28.01.2019 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice [...]
» HCL nr. 4/28.01.2019 privind aprobarea numarului de posturi pentru incadrarea in functia de asistent personal [...]
» HCL nr. 5/28.01.2019 privind acordarea calificativului in evaluarea performantelor [...]
» HCL nr. 6/28.01.2019 privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor masuri pentru gospodarirea localitatii [...]
» HCL nr. 7/28.01.2019 privind aprobarea planului de lucru [...]
» HCL nr. 8/28.01.2019 privind aprobarea Planului anual de actiune [...]
» HCL nr. 9/28.01.2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici [...]
» HCL nr. 10/28.01.2019 privind stabilirea indemnizatiei lunare a consilierilor locali [...]
» HCL nr. 16/14.03.2019 privind alipirea unor imobile-terenuri situate in intravilanul satului baltesti [...]
» HCL nr. 17/29.03.2019 privind constituirea echipei mobile pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica
» HCL nr. 18/29.03.2019 privind aprobarea Planului de Analiza si de Acoperire a Riscurilor la nivelul comunei Baltesti, judetul Prahova
» HCL nr. 19/29.03.2019 privind stabilirea conditiilor de acces pe proprietatea comunei Baltesti [...]
» HCL nr. 20/29.03.2019 privind aprobarea Regulamentului privind eliberearea cardului [...]
» HCL nr. 21/22.04.2019 privind alocarea de sume pentru Parohiile Baltesti si Podenii Vechi
» HCL nr. 22/22.04.2019 privind alocarea sumei de 7500 lei [...
» HCL nr. 23/22.04.2019 privind aprobarea tarifelor pentru activitatile de colectare [...]
» HCL nr. 24/22.04.2019 privind aprobarea planului de pregatire [...]
» HCL nr. 25/22.04.2019 privind aprobarea bugetului local de venituri [...]
» HCL nr. 26/22.04.2019 privind aprobarea valorii de investitie a proiectului [...]
» HCL nr. 27/22.04.2019 privind nominalizarea statiilor publice aflate pe raza comunei Baltesti
» HCL nr. 28/29.05.2019 - privind aprobarea executiei bugetare pentru anul 2018
» HCL nr. 29/29.05.2019 - privind aprobarea executiei bugetare pe cele doua sectiuni pentru trimestrul I-2019 [...]
» HCL nr. 30/29.05.2019 - privind aprobarea investitiei "Trecere bransamente pe conductele de distributie din PEHD" [...]
» HCL nr. 31/29.05.2019 - privind incheierea unui contract de comodat pentru spatiile si echipamentele medicale [...]
» HCL nr. 32/29.05.2019 - privind dezlipirea unui imobil - teren situat in intravilanul satului Baltesti [...]
» HCL nr. 33/18.06.2019 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli [...]
» HCL nr. 34/18.06.2019 privind rezilierea Contractului de inchiriere nr. 5434/29.06.2018 [...]
» HCL nr. 35/18.06.2019 privind sustinerea cheltuielilor cu plata [...]
» HCL nr. 36/18.06.2019 privind aprobarea infintarii unor cabinete medicale [...]
» HCL nr. 37/18.06.2019 privind anularea obligatiilor de debitori [...]
» HCL nr. 38/23.07.2019 privind analiza staduiului de inscriere a datelor in Registrul Agricol [...]
» HCL nr. 39/23.07.2019 pentru modificarea pct. 2 al art.2 din HCL nr.37/28.06.2018 [...]
» HCL nr. 40/23.07.2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici [...]
» HCL nr. 41/29.07.2019 privind cofinantarea obiectivului de investitii [...]
» HCL nr. 42/26.08.2019 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2019 [...]
» HCL nr. 43/20.09.2019 privind completarea Strategiei de Dezvoltare [...]
» HCL nr. 45/26.09.2019 privind demolarea imobilului Cladire Camin Cultural [...]
» HCL nr. 46/26.09.2019 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli [...]
» HCL nr. 47/30.10.2019 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile [...]
» HCL nr. 48/30.10.2019 privind Reglementarea consumului de alcool in unitatile comerciale [...]
» HCL nr. 49/30.10.2019 privind reabilitarea si extinderea sistemului de monitorizare video [...]
» HCL nr. 50/30.10.2019 privind aprobarea Regulamentului intern [...]
» HCL nr. 51/30.10.2019 privind aprobarea organizarii evenimentului "Nunta de aur 2019" [...]
» HCL nr. 52/30.10.2019 privind aprobarea relizarii obiectivului de investitii [...]
» HCL nr. 53/30.10.2019 privind aprobarea realizarii obiectivului de investitii [...]
» HCL nr. 54/30.10.2019 privind rectificarea bugetului local de venituri [...]
» HCL nr. 55/30.10.2019 privind concesionarea directa catre ENGIE ROMANIA SA [...]
» 2018
» 2017
» 2016
» 2015
» 2014
» 2013
» 2012
» 2010
» 2009
» 2008