PRIMĂRIA COMUNEI BĂLȚEȘTI

Județul Prahova

CONSILIUL LOCAL

    Consiliul Local al comunei Bălțești este format din următorii membri:
 • Primar: Radu Ion
 • Viceprimar:  Moise Mihail-Bogdan
 • Consilieri locali:
  • Bălan George-Tiberiu   
  • Burdușel Nicolae  
  • Cernat Horia-Constantin 
  • Chiricheș Viorel-Lucian
  • Istrătescu Simona   
  • Moise Ion
  • Niță Daniel   
  • Olaru Aurelia
  • Păiceanu Ion-Cristian  
  • Rusnacu Viorica-Elena
  • Șică Ion   
  • Toma Elena
 • Delegat sătesc : Dobre Ion

Fisiere:

» 2021
» HCL nr.1/29.01.2021 privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol pentru semestrul II al anului 2020 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități
» HCL nr. 10/29.01.2021 privind aprobarea planului de acțiune local conform Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificărlle și completările ulterioare, pe anul 2021
» HCL nr.11/26.02.2021 privind aprobarea rețelei școlare
» HCL nr. 12 din 26.02.2021 privind aprobarea Planului de pregătire, formare și perfecționare profesională
» HCL nr.13 din 26.02.2021 pentru aprobarea Regulamentului privind Acordul administratorului drumului public
» HCL Bălțești nr.15 din 29.03.2021 privind modificare HCL
» HCL nr.16 din 29.03.2021 prin punerea la dispoziția SC HIDRO PRAHOVA SA
» HCL nr.17 din 31.03.2021 privind modificarea anexei HCL nr.62/2020
» HCL nr.18 din 31.03.2021 privind achiziționarea a două autoturisme
» HCL nr.19 din 19.04.2021 privind schimbarea președintelui de ședință
» HCL nr.2/29.01.2021 privind nominalizarea de către Consiliul local al comunei Bălțești a doi conislieri care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului
» HCL nr.20 din 19.04.2021 privind repartizarea și folosirea excedentului bugetar
» HCL nr. 21 din 19.04.2021 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Bălțești
» HCL nr. 22 din 19.04.2021 privind aprobarea acordului dintre UAT județul prahova și unele UAT din județul Prahova
» HCL nr.23 din 31.05.2021 privind aprobarea amenajării unor puncte de colectare selectivă a deșeurilor
» HCL nr.24 din 31.05.2021 privind instituirea taxei speciale de salubrizare
» HCL nr.25 din 31.05.2021 privind acordarea unui ajutor de urgență numitei Iordache Rodica
» HCl nr.26 din 31.05.2021 privind acordarea unui ajutor financiar numitului Palcău Andrei Dennis
» HCL nr.28 din 31.05.2021 privind acordarea unui ajutor financiar
» HCl nr.29 din 31.05.2021 privind acordarea unui ajutor financiar
» HCL nr. 3/29.01.2021 privind scoaterea din evidențele fiscale ale Primăriei comunei Bălțești a unor procese verbale de contravenție și scăderea unei sume de 26.990,78 lei reprezentând amenzi contravenționale ale unor debitori decedați.
» HCl nr.30 din 31.05.2021 privind mandatarea domnului Radu Ion
» Hcl nr.31 din 31.05.2021 privind rectificarea bugetului local
» HCL nr.4/29.01.2021 privind acordarea unui ajutor de urgență numitei Șerbănoiu Vasilica-Anca
» HCL nr.5/29.01.2021 privind acordarea unui ajutor de urgență numitului Băcanu Adrian
» HCL nr.6/29.01.2021 privind acordarea unui ajutor de urgență numitului Marin Walter
» HCL nr.7 din 29.01.2021 privind acordarea unui ajutor de urgență numitei Mihai Florina-Casandra
» HCL nr.8/29.01.2021 privind acorarea unui ajutor de urgență numitului Mihai VAsile Mădălin Busuioc
» HCL nr.9/29.01.2021 privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Bălțești,județul Prahova
» 2020
» 2019
» 2018
» 2017
» 2016
» 2015
» 2014
» 2013
» 2012
» 2010
» 2009
» 2008