PRIMARIA COMUNEI BALTESTI

Judetul Prahova

CONSILIUL LOCAL

    Consiliul Local al comunei Baltesti este format din urmatorii membri:
 • Primar:  Radu Ion
 • Viceprimar:  Moise Mihail-Bogdan
 • Consilieri:
  • Bacanu Marinela-Elena   
  • Balan George-Tiberiu   
  • Burdusel Nicolae   
  • Chiriches Viorel-Lucian   
  • Ionescu Ion    
  • Istratescu Simona   
  • Moise Mihail-Bogdan   
  • Obrejan Nicolae   
  • Pandele Gheorghe    
  • Rusnacu Viorica-Elena
  • Stegaru Nicolae    
  • Toma Elena   
  • Ungureanu Aurelia   
Fisiere:

» 2018
» Proces-verbal al sedintei de indata a Consiliului Local Baltesti din data de 09.01.2018
» Proces-verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local Baltesti din data de 05.03.2018
» HCL nr. 1 privind repartizarea si folosirea excedentului bugetar al comunei Baltesti rezultat la sfarsitul anului 2017
» HCL Nr. 15 privind modificarea si aprobarea organigramei, a statului de functii si a numarului de personal din aparatul de specialitate al Primarului comunei Baltesti
» HCL Nr. 16 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice al aparatului de specialitate al primarului comunei Baltesti pentru anul 2018
» HCL nr. 17 privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al comunei Baltesti, a imobilului Camin Cultural, sat Baltesti, in vederea scoaterii din functiune, casarii si demolarii acestuia
» HCL Nr. 18 privind aprobarea majorarii onorariului avocatial lunar al doamnei avocat Negoita Monica
» HCL Nr. 19 privind aprobarea studiului de oportunitate, pentru scoaterea la licitatie, in vederea concesionarii, a spatiilor cu destinatia de cabinet medical/de specialitate, situate in comuna Baltesti, nr. 100 si Podenii-Vechi, nr. 595, in incinta C
» HCL Nr. 20 privind aprobarea studiului de oportunitate pentru concesionarea spatiilor cu destinatia de functionare farmacie situate in comuna Baltesti, nr. 104 si sat Podenii-Vechi, nr. 595 (in incinta Centrului Medical)
» HCL Nr. 21 privind aprobarea caietului de sarcini si a contractului cadru de concesiune a spatiilor cu destinatia de cabinet medical/de specialitate, situate in comuna Baltesti, nr. 100 si Centrul Medical Podenii-Vechi, nr. 595
» HCL Nr. 22 privind aprobarea caietului de sarcini si a contractului cadru de concesiune a spatiilor cu destinatia de functionare farmacie situate in comuna Baltesti, nr. 104 si a sat Podenii-Vechi, nr. 595 (in incinta Centrului medical)
» HCL nr.2/ 31.01.2018 - privind aprobarea inchirierii terenului in suprafata de 1141,94 mp, aflat in domeniul privat al comunei Baltesti [....]
» HCL nr.3/31.01.2018 - privind aprobarea pretului de inchiriere a terenului de 1411,94 mp [....]
» HCL nr.4/31.01.2018 - privind acordarea unui ajutor de urgenta pentru decontarea unor cheltuieli ocazionate de inmormantarea numitului Manea Nicolae
» HCL nr.5/31.01.2018 - privind aprobarea structurii scolare de pe raza comunei Baltesti a unitatilor de invatamant [....]
» HCL nr.6/31.01.2018 - privind aprobarea numarului de posturi pentru incadrarea in functia de asistent personal al persoanei cu handicap grav [....]
» HCL nr.7/31.01.2018 - privind aprobarea planului de lucru, in vederea efectuarii orelor de lucru conform Legii 416/2001 [.....]
» HCL nr.8/31.01.2018 - privind acordarea calificativului la evaluarea performantelor profesionale pentru secretarul com. Baltesti [....]
» HCL nr.9/31.01.2018 - privind aprobarea inchirierii/concesiunii terenului in suprafata de 5909mp, situat in extravilanul com. Baltesti [....]
» HCL nr.10/31.01.2018 - privind stabilirea pretului de inchiriere/concesiune a terenului in suprafata de 5909 mp [....]
» HCL nr. 11/16.02.2018 privind aprobarea bugetului local
» HCL nr. 12/16.02.2018 privind modificarea art. 1 din HCL nr. 19/24.02.2017 [...]
» HCL nr. 13/16.02.2018 privind modificarea art. 1 din HCL nr. 16/24.02.2017 [...]
» HCL nr. 14/16.02.2018 privind modificarea art. 1 din HCL nr. 12/24.02.2017 [...]
» 2017
» 2016
» 2015
» 2014
» 2013
» 2012
» 2010
» 2009
» 2008