PRIMARIA COMUNEI BALTESTI

Judetul Prahova

CONSILIUL LOCAL

    Consiliul Local al comunei Baltesti este format din urmatorii membri:
 • Primar:  Radu Ion
 • Viceprimar:  Moise Mihail-Bogdan
 • Consilieri:
  • Bacanu Marinela-Elena   
  • Balan George-Tiberiu   
  • Burdusel Nicolae   
  • Chiriches Viorel-Lucian   
  • Ionescu Ion    
  • Istratescu Simona   
  • Moise Mihail-Bogdan   
  • Obrejan Nicolae   
  • Pandele Gheorghe    
  • Rusnacu Viorica-Elena
  • Stegaru Nicolae    
  • Toma Elena   
  • Ungureanu Aurelia   
Fisiere:

» 2020
» HCL Nr. 1 privind acoperirea deficitului din sectiunea dezvoltare a anului 2019 din excedentul bugetului local
» HCL nr. 10 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii ,, Reabilitare drumuri nemodernizate din sat Baltesti, sat Podenii-Vechi, sat Izesti comuna Baltesti, judetul Prahova"
» HCL Nr. 11 privind modificarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Baltesti, judetul Prahova insusit prin HCL nr. 31/1999
» HCL Nr. 12 privind modificarea pozitiei nr. 10 din anexa nr. 21-Bunuri mobile si imobile ce alcatuiesc domeniul privat al comunei Baltesti, judetul Prahova
» HCL Nr. 13 privind modificarea Organigramei Primariei comunei Baltesti, aprobata prin HCL Baltesti nr. 56/2019
» HCL Nr. 2 privind aprobarea numarului de posturi pentru incadrarea in functia de asistent personal al persoanei cu handicap grav si a numarului de indemnizatii pentru adultul/minorul cu handicap grav, pentru anul 2020
» HCL Nr. 3 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice al aparatului de specialitate al primarului comunei Baltesti, pentru anul 2020
» HCL Nr. 4 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2020, in vederea efectuarii orelor de lucru de catre beneficiarii de ajutor social, in conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat,
» HCL Nr. 5 privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Baltesti, judetul Prahova, pentru anul 2020
» HCL Nr. 6 privind aprobarea planului local de actiune pe anul 2020, pentru incluziunea cetatenilor romani apartinand minoritatii rome, la nivelul comunei Baltesti, judetul Prahova
» HCL Nr. 7 pentru aprobarea propunerii de evaluare a performantelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Baltesti, judetul Prahova, pentru anul 2019
» HCL nr. 8 privind acordarea unui mandat special domnului Barbu Marius-responsabil cu achizitiile publice in cadrul Primariei comunei Baltesti, sa voteze, in numele si pe seama Consiliului Local Baltesti, in cadrul Adunarii Generale a Asociatiei de De
» HCL nr. 9 privind acordarea unui ajutor de urgenta pentru decontarea cheltuielilor ocazionate de inmormintarea numitului Nedelea Marian
» HCL nr. 14/21.02.2020 privind aprobarea executiei bugetare pe cele doua sectiuni, pentru anul 2019
» HCL nr. 15/21.02.2020 privind repartizarea si folosirea excedentului bugetar [...]
» HCL nr. 16/21.02.2020 privind aprobarea Planului de pregatire [...]
» HCL nr. 17/21.02.2020 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli [...]
» HCL nr. 18/21.02.2020 privind aprobarea structurii scolare de pe raza comunei Baltesti [...]
» HCL nr. 19/21.02.2020 privind analiza stadiului de inscriere [...]
» HCL nr. 20/21.02.2020 in vederea aprobarii sponsorizarii de catre Regia Autonoma a Padurilor [...]
» HCL nr. 21/21.02.2020 privind stabilirea locurilor unde sunt interzise organizarea si desfasurarea adunarilor publice [...]
» HCL nr. 22/21.02.2020 privind incetarea contractului de inchiriere nr. 3103/06.02.2018 [...]
» 2019
» 2018
» 2017
» 2016
» 2015
» 2014
» 2013
» 2012
» 2010
» 2009
» 2008