PRIMĂRIA COMUNEI BĂLȚEȘTI

Județul Prahova

CONSILIUL LOCAL

    Consiliul Local al comunei Bălțești este format din următorii membri:

 • Primar: Radu Ion

 • Viceprimar:  Moise Mihail-Bogdan

 • Consilieri locali:

  • Bălan George-Tiberiu   

  • Burdușel Nicolae  

  • Cernat Horia-Constantin 

  • Chiricheș Viorel-Lucian

  • Istrătescu Simona   

  • Moise Ion

  • Niță Daniel   

  • Olaru Aurelia

  • Păiceanu Ion-Cristian  

  • Rusnacu Viorica-Elena

  • Șică Ion   

  • Toma Elena

 • Delegat sătesc : Dobre Ion


Fisiere:

» 2022
» HCL nr.1/05.01.2022 privind repartizarea și folosirea excedentului bugetar al comunei Bălțești la sfârșitul anului 2022
» HCL nr.10/31.01.2022 privind aprobarea Planului de acțiune de interes local conform Legii 416/2001 pe anul 2022
» HCL nr.11/08.02.2022 privind rectificarea anexei 2.1.-deviz general al obictivului Extindere rețea de canalizare în sat Podenii Vechi
» HCL nr.12/08.02.2022 privind rectificarea anexei 2.1-devizul general al obiectivului Modernizare și extindere rețea de alimentare cu apă în satele Bălțești, Izești și Podenii Vechi, în comuna Bălțești, județul Prahova
» HCL nr.13/08.02.2022 privind rectificarea anexei nr.2.1-devizul general al obiectivului Amenajare urbanistică cu pistă biciclete, podețe în comuna Bălțești, județul Prahova
» HCL nr.14/08.02.2022 privind rectificarea anexei 2.1-devizul general al obiectivului Construirea a trei podețe peste pârâul Oghiza, din comuna Bălțești, județul Prahova
» HCL Bălțești nr.15/11.02.2022 privind aprobarea structurii școlare de pe raza comunei Bălțești
» HCL Bălțești nr.16/11.02.2022 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Bălțești pe anul 2022
» HCL nr.17/24.02.2022 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022 și estimări pentru anii 2023-2025
» HCL nr.18/31.03.2022 privind aprobarea contractării serviciilor de capturare, transport și gestionare a câinilor fără stăpân de pe domeniul public al comunei Bălțești, județul Prahova
» HCL nr.19/31.03.2022 privind aprobarea Planului de pregătire, formare și perfecționare profesională pe anul 2022
» HCL nr.2/18.01.2022 privind aprobarea documentației de atribuire pentru concesionarea prin licitație publică
» HCL nr.20/31.03.2022 privind acordarea unui ajutor financiar numitei Mihăilescu Ana-Gabriela, în vederea refacerii locuinței distrusă în urma incendiului
» HCL nr. 21/31.03.2022 privind actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționale al Consiliului local al comunei Bălțești
» HCL nr.22/31.03.2022 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022 și estimări pentru anii 2023-2025
» HCL nr.23/31.03.2022 privind stabilirea prețului pentru terenul în suprafață de 1319 mp
» HCL nr.24 din 04.04.2022 privind aprobarea debunerii proiectului Lucrări de creștere a eficienței energetice-Sediul central-Primăria comunei Bălțești
» HCL nr.25/04.04.2022 privind aprobarea depunerii proiectului Lucrări de creștere a eficienței energetice-sediul SPCLEP Bălțești
» HCL nr.26/11.04.2022 privind aprobarea devizului general pentru obiectivul EXTINDERE SISTEM DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN SATUL PODENII VECHI
» HCL nr.27/11.04.2022 privind modificarea pct.II Obiectul contractului de concesiune-art.1 alin(2) si pct IV Redeventa-art.3
» HCL nr.28/28.04.2022 privind alegerea președintelui de ședință
» HCL nr.29/28.04.2022 privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023
» HCL nr.3/31.01.2022 privind schimbarea președintelui de ședință
» HCL nr.30/28.04.2022 privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul agricol
» HCL nr.31/28.04.2022 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, indicatorilor tehnico-economici, strategiei de tarifare și confinanțării obiectivului de investiție din localitatea Bălțești, POIM
» HCL nr.32/06.05.2022 privind aprobarea depunerii proiectului
» HCL Bîlțești nr.33 din 31.05.2022 privind actualizarea Echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică
» HCL nr.34/31.05.2022 privind transformarea unei funcții publice vacante
» HCL nr.35/31.05.2022 privind alocarea sumei de 5000 lei din bugetul local pentru finanțarea cheltuielilor Asociației Sportive Petrolistul Podenii Vechi
» HCL nr.36/31.05.2022 privind mandatarea domnului Radu Ion
» HCL nr.37/31.05.2022 privind acordarea unui mandat special domnului Radu Ion
» HCL nr.38/15.06.2022 privind asocierea comunei Bălțești cu județul Prahova în vederea realizării obiectivului Extindere capacitate de producție apă prin forarea unor puțuri de mare adâncime
» HCL nr.39/15.06.2022 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuiueli pe anul 2022 și estimări pentru anii 2023-2025
» HCL nr.4/31.01.2022 privind aprobarea numărului de posturi pentru încadrarea în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav și a numărului de indemnizații pentru adultul/minorul cu handicap grav, pentru anul 2022
» HCL nr.40/29.06.2022 privind aprobarea depunerii proiectului Lucrari de reabilitare moderata in vederea cresterii eficientei energetice-Sediu primarie
» HCL nr.41/29.06.2022 privind aprobarea depunerii proiectului Lucrări de reabilitare moderată în vederea creșterii eficienței energetice-Sediu SPCLEP
» HCL nr.42/29.06.2022 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022 și estimări pentru anii 2023-2025
» HCL Baltesti nr.43 din 06.04.2022 privind aprobarea depunerii proiectului Construirea unei creșe eficientă energetic în Comuna Bălțești
» HCL Bălțești nr.44/06.07.2022 privind actualizarea devizului general al obiectivului de investiții Reabilitare și modernizare Grădiniță sat Podenii Vechi
» HCL nr.45/06.07.2022 privind actualizarea devizului general cf.Legii 176/2022
» HCL nr. 46/06.07.2022 privind actualizarea devizului general conform OG nr.47/2022
» HCL nr.47/06.07.2022 privind actualizarea devizului general conform notelor de constatare suplimentare
» HCL nr.48/06.07.2022 privind actualizarea devizului general cf Legii 176/2022
» HCL nr.49/06.07.2022 privind actualizarea devizului general cf OG 47/2022
» HCL nr.5/31.01.2022 privind aprobarea organigramei, ștatului de funcții și a numărului de personal al apratului de specialitate al Primarului comunei Bălțești
» HCL nr.50/29.07.2022 privind alegerea președintelui de ședință al CL Bălțești
» HCL nr.51/29.07.2022 privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul agricol trim.II
» HCL nr.52/29.07.2022 privind aprobarea Planului de acțiune locală pentru incluziunea cetățenilor români de etnie romă
» HCL nr.53 din 29.07.2022 privind rezilierea contractului de concesiune încheiat între Consiliul local Bălțești și SC OMV PETROM SA
» HCL nr.54/29.07.2022 privind darea în folosință gratuită către Parohia Bălțești a terenului în suprafață de 2789 mp
» HCL nr.6/2022 privind nominalizarea de către Consiliul local al comunei Bălțești a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al
» HCL nr.7/31.01.2022 privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol pentru semestrul II al anului 2021 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități
» HCL nr.8/31.01.2022 privind acordarea unui mandat special domnului Radu Ion, având funția de primar, să voteze în numele și pe seama Consiliului local al comunei Bălțești, în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Pa
» HCL nr.9/31.01.2022 privind aprobarea Planului anul de acțiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Bălțești, județul Prahova pentru anul 2022
» 2021
» 2020
» 2019
» 2018
» 2017
» 2016
» 2015
» 2014
» 2013
» 2012
» 2010
» 2009
» 2008