PRIMARIA COMUNEI BALTESTI

Judetul Prahova

CONSILIUL LOCAL

    Consiliul Local al comunei Baltesti este format din urmatorii membri:
 • Primar:  Radu Ion
 • Viceprimar:  Moise Mihail-Bogdan
 • Consilieri:
  • Bacanu Marinela-Elena   
  • Balan George-Tiberiu   
  • Burdusel Nicolae   
  • Chiriches Viorel-Lucian   
  • Ionescu Ion    
  • Istratescu Simona   
  • Moise Mihail-Bogdan   
  • Obrejan Nicolae   
  • Pandele Gheorghe    
  • Rusnacu Viorica-Elena
  • Stegaru Nicolae    
  • Toma Elena   
  • Ungureanu Aurelia   
Fisiere:

» 2017
» HCL nr. 1/24.02.2017 privind aprobarea proiectului de buget pe anul 2017 si estimarile pentru anii 2018-2020
» HCL nr.25/30.03.2017 - privind modificarea organigramei si a statului de functii al Primariei Baltesti
» HCL nr. 2/24.02.2017 privind repartizarea si folosirea excedentului bugetar al comunei Baltesti [...]
» HCL nr.26/30.03.2017 - privind modificarea Planului de ocupare a functiilor publice al aparatului de specialitate al primarului pentru anul 2017
» HCL nr. 3/24.02.2017 privind infiintarea Compartimentului Asistenta Sociala aprobarea organigramei [...]
» HCL nr.27/30.03.2017 - privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Baltesti pe anul 2017 si estimari pentru anii 2018-2020
» HCL nr. 4/24.02.2017 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice al aparatului de specialitate al primarului
» HCL nr.28/30.03.2017 - privind modificarea HCL Baltesti nr.6/24.02.2017
» HCL nr. 5/24.02.2017 privind revocarea HCL nr. 78/2016
» HCL nr.29/30.03.2017 - privind modificarea HCL Baltesti nr.7/24.02.2017
» HCL nr. 6/24.02.2017 privind acordarea unui ajutor de urgenta [...]
» HCL nr.30/30.03.2017 - privind aprobarea initierii PUZ-ului pentru "Introducere teren in intravilan(S=4870 mp),zona unitati agricole in comuna Baltesti,jud.Prahova" pentru terenul situat [....]
» HCL nr. 7/24.02.2017 privind acordarea unui ajutor de urgenta [...]
» HCL nr. 8/24.02.2017 privind aprobarea structurii scolare de pe raza comunei Baltesti a unitatilor de invatamant preuniversitar
» HCL nr. 9/24.02.2017 privind aprobarea numarului de posturi pentru incadrarea in functia de asistent personal
» HCL nr. 10/24.02.2017 privind aprobarea devizelor de lucrari efectuate la cladirea proprietate publica a comunei Baltesti in care isi desfasoara activitatea Farmacia Baltesti
» HCL nr. 11/24.02.2017 privind propunerea calificativului de evaluarea performantelor profesionale pentru secretarul comunei Baltesti pentru perioada 01.01.2016 - 31.12.2016
» HCL nr. 12/24.02.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "REABILITARE SI MODERNIZARE [...]"
» HCL nr. 13/24.02.2017 privind cofinantarea obiectivului de investitii "REABILITARE SI MODERNIZARE LICEUL TEHNOLOGIC [...]"
» HCL nr. 14/24.02.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "REABILITARE SI MODERNIZARE SCOALA GENERALA I-IV, SAT BALTESTI, COMUNA BAL TESTI, JUDETUL PRAHOVA"
» HCL nr. 15/24.02.2017 privind cofinantarea obiectivului de investitii "REABILIT ARE SI MODERNIZARE GRADINITA SAT PODENll VECHI NR.442 , COM UNA BAL TESTI, JUDETUL PRAHOVA"
» HCL nr. 16/24.02.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "REABILITARE SI MODERNIZARE SCOALA CU CLASELE I-VIII SAT PODENll VECHI NR.597 COMUNA BAL TESTI, JUDETUL PRAHOVA"
» HCL nr. 17/24.02.2017 privind cofinantarea obiectivului de investitii "REABILIT ARE SI MODERNIZARE SCOALA CU CLASE LE I-VIII SAT PODENll ' VECHI NR.597 COMUNA BAL TESTI, JUDETUL PRAHOVA"
» HCL nr. 18/24.02.2017 privind cofinantarea obiectivului de investitii "REABILITARE SI MODERNIZARE SCOALA GENERALA I-IV, SAT BALTESTI, COMUNA BAL TESTI, JUDETUL PRAHOVA"
» HCL nr. 19/24.02.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "REABILITARE SI MODERNIZARE GRADINITA SAT PODENll VECHI NR.442, COMUNA BAL TESTI, JUDETUL PRAHOVA"
» HCL nr. 20/24.02.2017 privind cofinantarea obiectivului de investitii 1111 II "REABILITARE DRUMURI NEMODERNIZATE DIN SAT BALTESTI, SAT PODENll VECHI, SAT IZESTI, COMUNA BALTESTI, JUDETUL PRAHOVA"
» HCL nr. 21/24.02.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "REABILITARE DRUMURI NEMODERNIZATE DIN SAT BALTESTI, SAT PODENll VECHI, SAT IZESTI, COMUNNA BAL TESTI, JUDETUL PRAHOVA"
» HCL nr. 22/13.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "LUCRARI DE REABILITARE RETEA DE ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA BAL TESTI, JUDETUL PRAHOVA - CONTINUARE DE LUCRARI"
» HCL nr. 23/13.03.2017 privind cofinantarea obiectivului de investitii "LUCRARI DE REABILITARE RETEA DE ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA BAL TESTI, JUDETUL PRAHOVA - CONTINUARE DE LUCRARI"
» HCl nr. 24/13.03.2017 Privind revocarea HCL nr.57/31.10.2014
» 2016
» 2015
» 2014
» 2013
» 2012
» 2010
» 2009
» 2008