PRIMARIA COMUNEI BALTESTI

Judetul Prahova

CONSILIUL LOCAL

    Consiliul Local al comunei Baltesti este format din urmatorii membri:
 • Primar:  Radu Ion
 • Viceprimar:  Moise Mihail-Bogdan
 • Consilieri:
  • Bacanu Marinela-Elena   
  • Balan George-Tiberiu   
  • Burdusel Nicolae   
  • Chiriches Viorel-Lucian   
  • Ionescu Ion    
  • Istratescu Simona   
  • Moise Mihail-Bogdan   
  • Obrejan Nicolae   
  • Pandele Gheorghe    
  • Rusnacu Viorica-Elena
  • Stegaru Nicolae    
  • Toma Elena   
  • Ungureanu Aurelia   
Fisiere:

» 2018
» Proces-verbal al sedintei de indata a Consiliului Local Baltesti din data de 09.01.2018
» Proces-verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local Baltesti din data de 05.03.2018
» Proces-verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local Baltesti din data de 14.05.2018
» HCL nr. 1 privind repartizarea si folosirea excedentului bugetar al comunei Baltesti rezultat la sfarsitul anului 2017
» HCL Nr. 15 privind modificarea si aprobarea organigramei, a statului de functii si a numarului de personal din aparatul de specialitate al Primarului comunei Baltesti
» HCL Nr. 16 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice al aparatului de specialitate al primarului comunei Baltesti pentru anul 2018
» HCL nr. 17 privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al comunei Baltesti, a imobilului Camin Cultural, sat Baltesti, in vederea scoaterii din functiune, casarii si demolarii acestuia
» HCL Nr. 18 privind aprobarea majorarii onorariului avocatial lunar al doamnei avocat Negoita Monica
» HCL Nr. 19 privind aprobarea studiului de oportunitate, pentru scoaterea la licitatie, in vederea concesionarii, a spatiilor cu destinatia de cabinet medical/de specialitate, situate in comuna Baltesti, nr. 100 si Podenii-Vechi, nr. 595, in incinta C
» HCL Nr. 20 privind aprobarea studiului de oportunitate pentru concesionarea spatiilor cu destinatia de functionare farmacie situate in comuna Baltesti, nr. 104 si sat Podenii-Vechi, nr. 595 (in incinta Centrului Medical)
» HCL Nr. 21 privind aprobarea caietului de sarcini si a contractului cadru de concesiune a spatiilor cu destinatia de cabinet medical/de specialitate, situate in comuna Baltesti, nr. 100 si Centrul Medical Podenii-Vechi, nr. 595
» HCL Nr. 22 privind aprobarea caietului de sarcini si a contractului cadru de concesiune a spatiilor cu destinatia de functionare farmacie situate in comuna Baltesti, nr. 104 si a sat Podenii-Vechi, nr. 595 (in incinta Centrului medical)
» Dispozitie privind delimitarea sectiilor de votare la nivelul comunei Baltesti, judetul Prahova in vederea organizarii si desfasurarii referendumului national pentru revizuirea Constitutiei din zilele de 6 si 7 octombrie 2018
» HCL Nr. 26 privind achizitionarea unui container tip locuinta pentru cazuri sociale
» HCL Nr. 27 privind inchirierea/concesiunea terenului in suprafata de 2926 mp, pe care sunt edificate puturile de apa nr. 14, nr. 22, nr. 19, nr. 13, nr. 21, nr. 11, nr. 9, nr. 12, nr. 1, nr. 2, nr. 2bis, nr.3, nr.3 bis, nr. 23, nr. 18 conform anexei
» HCL Nr. 28 privind aprobarea contractului de tranzactie intre OMV PETROM SA si Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Baltesti
» HCL Nr. 29 privind rezilierea Contractului de concesiune nr. 4614/07.06.2010 incheiat intre Primaria comunei Baltesti si CMI Dr. Iosub Ioana Roxana
» HCL Nr. 30 privind alocarea sumei de 7.000 lei din bugetul local pentru finantarea cheltuielilor Asociatiei Sportive Petrolistul Podenii-Vechi
» HCL Nr. 31 privind aprobarea executiei bugetare pentru anul 2017
» HCL Nr. 32 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2018 si estimari pentru anii 2019-2021
» HCL Nr. 33 privind modificarea si completarea inventarierii bunurilor care apartin domeniului public al comunei Baltesti
» HCL Nr. 34 privind intabularea/inscrierea in Cartea Funciara a imobilului ,, teren in suprafata de 100 mp, proprietatea domeniului privat al comunei Baltesti, categoria Curti constructii situat in T 14 P cc 344/1"
» HCL Nr. 53 privind alocarea sumei de 15000 lei din bugetul local al comunei Baltesti in vederea achitarii contributiei UATC Baltesti catre Grupul de Actiune Locala Valea Teleajenului
» HCL Nr. 54 privind folosirea fondului de rezerva aflat la dispozitia Consiliului Local Baltesti
» HCL Nr. 55 privind asocierea comunei Baltesti cu judetul Prahova, continuarea parteneriatului pentru anul 2018 si alocarea de sume din bugetul local in vederea realizarii obiectivului ,, Reparatii si extindere Sala de festivitati Podenii-Vechi, impre
» HCL Nr. 56 privind aprobarea organizarii evenimentului ,, Nunta de aur" 2018 prin acordarea unor premii familiilor care sarbatoresc 50 ani de casatorie
» HCL Nr. 57 privind decontarea cheltuielilor ocazionate de inmormantarea defunctei Tarida Elena
» HCL Nr.58 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2018 si estimari pentru anii 2019-2021
» HCL
» HCL Nr. 59 privind aprobarea Regulamentului Intern pentru acordarea voucherelor de vacanta in anul 2018
» HCL Nr. 60 privind revocarea HCL Baltesti nr. 46/27.08.2018
» HCL nr.2/ 31.01.2018 - privind aprobarea inchirierii terenului in suprafata de 1141,94 mp, aflat in domeniul privat al comunei Baltesti [....]
» HCL nr.3/31.01.2018 - privind aprobarea pretului de inchiriere a terenului de 1411,94 mp [....]
» HCL nr.4/31.01.2018 - privind acordarea unui ajutor de urgenta pentru decontarea unor cheltuieli ocazionate de inmormantarea numitului Manea Nicolae
» HCL nr.5/31.01.2018 - privind aprobarea structurii scolare de pe raza comunei Baltesti a unitatilor de invatamant [....]
» HCL nr.6/31.01.2018 - privind aprobarea numarului de posturi pentru incadrarea in functia de asistent personal al persoanei cu handicap grav [....]
» HCL nr.7/31.01.2018 - privind aprobarea planului de lucru, in vederea efectuarii orelor de lucru conform Legii 416/2001 [.....]
» HCL nr.8/31.01.2018 - privind acordarea calificativului la evaluarea performantelor profesionale pentru secretarul com. Baltesti [....]
» HCL nr.9/31.01.2018 - privind aprobarea inchirierii/concesiunii terenului in suprafata de 5909mp, situat in extravilanul com. Baltesti [....]
» HCL nr.10/31.01.2018 - privind stabilirea pretului de inchiriere/concesiune a terenului in suprafata de 5909 mp [....]
» HCL nr. 11/16.02.2018 privind aprobarea bugetului local
» HCL nr. 12/16.02.2018 privind modificarea art. 1 din HCL nr. 19/24.02.2017 [...]
» HCL nr. 13/16.02.2018 privind modificarea art. 1 din HCL nr. 16/24.02.2017 [...]
» HCL nr. 14/16.02.2018 privind modificarea art. 1 din HCL nr. 12/24.02.2017 [...]
» HCL nr. 23/14.03.2018 privind aprobarea concesionarii spatiilor cu destinatia de functionare cabinet medical
» HCL nr.24/27.03.2018 - privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2018 si estimari pentru anii 2019-2021
» HCL nr.25/27.03.2018 - privind aprobarea inchirierii suprafetei de 212,91 ha pasune, aflata in domeniul privat al UAT Baltesti [....]
» HCL nr. 35/28.06.2018 - privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul agricol [...]
» HCL nr. 36/28.06.2018 - privind modificarea pozitiei nr.55 din anexa nr. 24 [....]
» HCL nr. 37/28.06.2018 - privind modificarea si completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public [...]
» HCL nr. 38/28.06.2018 - privind stabilirea componentei Unitatii Locale de Sprijin la nivelul comunei Baltesti [...]
» HCL nr. 39/29.06.2018 - privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli [....]
» HCL nr. 40/29.06.2018 - privind aprobarea pretului pentru inchirierea spatiului cu destinatia de functionare farmacie [....]
» nr.41/23.07.2018 - privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2018 si estimari pe anii 2019-2021
» HCL nr. 42/27.08.2018 privind modificarea Regulamentului de Organizare si Functionare a aparatului de specialitate al Primarului comunei Baltesti
» HCL nr. 43/27.08.2018 privind completarea Strategiei de Dezvoltare Durabila a comunei Baltesti, judetul Prahova
» HCL nr. 44/27.08.2018 privind implementarea proiectului [...]
» HCL nr. 45/27.08.2018 privind rectificarea pozitiei 13 din anexa 21 [...]
» HCL nr. 46/27.08.2018 privind modificarea si completarea componentei comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Baltesti
» HCL nr. 47/05.09.2018 privind modificarea si completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Baltesti
» HCL nr. 48/05.09.2018 privind anularea unor debite din evidenta fiscala a comunei Baltesti
» HCL nr. 49/18.09.2018 privind trecerea terenului agricol in suprafata de 1796 mp in domeniul privat al comunei Baltesti [...]
» HCL nr. 50/18.09.2018 privind aprobarea incheierii suprafetei de 1796 mp teren aflat in domeniul privat al comunei Baltesti
» HCL nr. 51/18.09.2018 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2018 [...]
» HCL nr. 52/18.09.2018 privind modificarea indemnizatiei lunare a consilierilor locali [...]
» HCL nr. 61/07.11.2018 privind asocierea comunei Baltesti cu judetul Prahova [...]
» 2017
» 2016
» 2015
» 2014
» 2013
» 2012
» 2010
» 2009
» 2008