Fisiere» Dispozitia nr. 205/26.07.2017 - privind convocarea Consiliului Local in sedinta ordinara -
» Dispozitia nr. 397/16.11.2017 - privind convocarea Consiliului local in sedinta ordinara -
» Dispozitia nr. 188/18.07.2019 - privind convocarea Consiliului local in sedinta ordinara -
» Dispozitia nr. 252/26.09.2019 - privind stabilirea locurilor speciale de afisaj electoral [...] -
» Dispozitia nr. 266/10.10.2019 - privind delimitarea sectiilor de votare de pe teritoriul comunei Baltesti [...] -
» Dispozitia nr.201 din 3.11.2020 privind stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral -
» Dispozitia nr.203 din 3.11.2020 privind delimitarea sectiilor de votare -
» Dispoziția nr.48 din 19.02.2021 privind convocarea Consiliului local al comunei Baltesti în ședința ordinară -
» Dispozitia nr.12 din 22.01.2021 privind convocarea Consiliului local in sedinta ordinara -
» Dispozitia nr.34 din 04.02.2021 privind desemnarea comisiei de acceptanță a serviciilor -
» Dispoziția nr.57 din 26.02.2021 privind convocarea CLSU Baltesti -
» Dispoziția nr.132 din 19.03.2021 privind aprobarea Codului etic și de integritate -
» Dispoziția nr.141 din 25.03.2021 privind convocarea consiliului local în ședința de îndată -
» Dispoziția nr.142 din 25.03.2021 privind convocarea Consiliului local bălțești în ședință ordinară -
» Dispoziția nr.145 din 29.03.2021 privind convocarea Consiliului local în ședința de îndată -
» dispoziția nr.160 din 31.03.2021 privind desemnarea persoanei responasabile cu monitorizarea și centralizarea situațiilor de pantouflage -
» Dispozițai nr.161 din 31.03.2021 privind elaborarea procedurilor operaționale pentru resurse umane -
» Dispoziția nr.165 din 13.04.2021 privind convocarea Consiliului local în ședință ordinară -
» Dispoziția nr.186 din 07.05.2021 privind actualizarea colectivului de asistență socială și autoritate tutelară și de efectuare a anchetelor sociale -
» Dispoziția nr.192 din 26.05.2021 privind convocare Consiliului local în ședință ordinară -
» Dispoziția nr.206 din 17.06.2021 privind desemnarea comisiei de acceptanță a serviciilor realizate în cadrul contractelor de înregistrare sistematică a imobilelor pe sectoare cadastrale -
» Dispoziția nr.210 din 24.06.2021 privind convocarea Consiliului local în ședință ordinară -
» Dispoziția nr.263 din 17.09.2021 privind convocarea Consiliului local în ședința ordinară -
» Dispozitia nr.349/13.12.2021 privind convocarea Consiliului local în ședința ordinară din data de 18.12.2021 -