Fisiere» Dispoziția nr.1/03.01.2022 privind modificarea Fișelor de post și stabilirea atribuțiilor pentru personalul contractual (PSI
» Dispoziția nr.2/05.01.2022 privind convocarea Consiliului local în ședință de îndată
» Dispoziția nr.3/10.01.2022 privind identificarea, arhivarea și depozitarea în condiții optime a documentelor aflate în spa
» Dispoziția nr.4/13.01.2022 privind încetarea indemnizației lunare pentru adultul cu handicap grav, Niculescu Lucian
» Dispoziția nr.5/13.01.2022 privind desemnarea comisiei pentru constatarea stării de viabilitate a drumurilor județene și com
» Dispoziția nr.6/14.01.2022 privind constituirea Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor pentru con
» Dispoziția nr.7/18.01.2022 privind convocarea Consiliului local în ședință de îndată
» Dispoziția nr.8/18.01.2022 privind decontarea facturii nr.1123/14.12.2021
» Dispoziția nr.9/20.01.2022 privind desemnarea comisiei de acceptanță a serviciilor realizate în cadrul contractelor de înre
» Dispoziția nr.10/25.01.2022 privind stabilirea cuantumului indemnizației lunare pentru persoanele cu handicap grav
» Dispoziția nr.11/25.01.2022 privind convocarea Consiliului local în ședința ordinară
» Dispoziția nr.12/25.01.2022 privind stabilirea salariului de bază pentru doamna Alexandru Ramona-Adelina-asistent personal
» Dispoziția nr.13/25.01.2022 privind stabilirea salariului de bază doamnei Danca Pompilica-asistent personal
» Dispoziția nr.14/25.01.2022 privind stabilirea salariului de bază doamnei Danca Florentina-Alexandra-asistent personal
» Dispoziția nr.15/25.01.2022 privind stabilirea salariului de bază doamnei Neagu Gabriela-asistent personal
» Dispoziția nr.16/25.01.2022 privind stabilirea salariului de bază pentru doamna Matache Maria-Ruxana - asistent personal
» Dispoziția nr.17/25.01.2022 privind stabilirea salariului de bază doamnei Mihai Felicia-asistent personal
» Dispoziția nr.18/25.01.2022 privind stabilirea salariului de bază doamnei Bâtiescu Gabriela-asistent personal
» Dispoziția nr.19/25.01.2022 privind stabilirea salariului de bază pentru doamna Balea Gabriela-asistent personal
» Dispoziția nr.20/25.01.2022 privind stabilirea salariului de bază doamnei Fugulin Elena-asistent personal
» Dispoziția nr.21/25.01.2022 privind stabilirea salariului de bază doamnei Vasiel Elena-asistent personal
» Dispoziția nr.22/25.01.2022 privind stabilirea salariuluii de bază domnului Vulpe Vasile-asistent personal
» Dispozițai nr.23/25.01.2022 privind stabilirea salariului de bază doamnei Leanca Mariana Cristina-asistent personal
» Dispoziția nr.24/25.01.2022 privind stabilirea salariului debază doamnei Iordcahe Cristina-asistent personal
» Dispoziția nr.25/25.01.2022 privind stabilirea salariului de bază doamnei Constantin Claudia-asistent personal
» Dispoziția nr.26/25.01.2022 privind stabilirea salariului de bază doamnei Palcău Andreea-asistent personal
» Dispoziția nr.27/25.01.2022 privind stabilirea salariului de bază doamnei Tudorache Vasilica-asistent personal
» Dispoziția nr.28/25.01.2022 privind stabilirea salariului de bază doamnei Florescu Adriana-asistent personal al persoanei cu h
» Dispoziția nr.29/25.01.2022 privind stabilirea salariului de bază doamnei Danca Aurelia-asistent personal
» Dispoziția nr.30/25.01.2022 privind stabilirea salariului de bază doamnei Rupa Cornelia-asistent personal
» Dispoziția nr.31/25.01.2022 privind stabilirea salariului de bază doamnei Ana Tudora Mihaela-asistent personal
» Dispoziția nr.32/25.01.2022 privind stabilirea salariului de bază doamnei Ilie Elena-asistent personal
» Dispoziția nr.33/25.01.2022 privind stabilirea salariului de bază doamnei Dinescu Elena-asistent personal
» Dispoziția nr.34/25.01.2022 privind stabilirea salariului de bază doamnei Mirică Elena-asistent personal
» Dispoziția nr.35/25.01.2022 privind stabilirea salariului de bază doamnei David Mihaela-asistent personal
» Dispoziția nr.36/25.01.2022 privind stabilirea salariului de bază doamnei Ștefan Petruța-asistent personal
» Dispoziția nr.37/31.01.2022 privind beneficiarii și cuantumul ajutoarelor pentru combustibili lichizi sau solizi 01 ianuarie 2
» Dispoziția nr.38/31.01.2022 privind beneficiarii și cuantumul ajutoarelor pentru Gaze naturale 01 ianuarie 2022-31 martie 2022
» Dispoziția nr.39/31.01.2022 privind beneficiarii și cuantumul suplimentului pentru combustibili lichizi sau solizi
» Dispzoiția nr.40/31.01.2022 privind beneficiarii și cuantumul suplimentului pentru gaze naturale
» Dispoziția nr.41/31.01.2022 privind beneficarii și cuantumul suplimentului pentru Energie electrică
» Dispoziția nr.42/31.01.2022 privind încetarea ajutorului social numitei Neagu Iulia
» Dispoziția nr.43/02.02.2022 privind angajarea domnului Cincan Florentin în funcția contractuală de Șofer Buldoexcavator
» Dispzoiția nr.44/02.02.2022 privind constituirea unei comisii pentru constatarea modului de întreținere și exploatare a paji
» Dispoziția nr.45/04.02.2022 privind constituirea Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor pentru co
» Dispzoiția nr.46/07.02.2022 privind convocarea Consiliului local în ședința de îndată
» Dispoziția nr.47/07.02.2022 privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară
» Dispoziția nr.48/15.02.2022 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru concesionarea prin licitație publică
» Dispoziția nr.49/24.02.2022privind anularea deciziilor anuale de impunere cu nr.427/14.12.2021
» Dispoziția nr.50/24.02.2022 privind convocarea Consiliului local în ședință de îndată
» Dispoziția nr.51/25.02.2022 privind constituirea comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarul
» Dispoziția nr.52/25.02.2022 privind desemnarea gestionarului bunurilor aflate în patrimoniul comunei Bălțești
» Dispoziția nr.53/28.02.2022 privind beneficiarii și cuantumul ajutoarelor pentru combustibilii solizi sau lichizi 01 februarie
» Dispoziția nr.54/28.02.2022 privind beneficiarii și cuantumul suplimentului pentru combustibilii solizi și lichizi începând
» Dispoziția nr.55/28.02.2022 privind modificarea cuantumului alocației de susținere a familiei numitului Pitcă Constantin
» Dispoziția nr.56/28.02.2022 privind acordartea alocației de susținere a familiei numitei Hurjui Ioana Roxana
» Dispoziția nr.57/28.02.2022 privind acordarea VMG și AFS numitului Vasile Alexandru
» Dizpoziția nr.58/28.02.2022 privind acordarea VMG numitului Iordache Sorin
» Dispoziția nr.59/28.02.2022 privind acordarea VMG numitului Danca Vasile
» Dispoziția nr.60/28.02.2022 privind acordarea VMG numitului Danca Gheorghe
» Dispoziția nr.61/28.02.2022 privind încetarea VMG numitei Avram Elena
» Dispoziția nr.62/04.03.2022 privind acordarea unei inddemnizații lunare pentru adultul cu handicap grav Ghinea Florentin
» Dispoziția nr.63/07.03.2022 privind încetarea contractului individual de muncă numitei Danca pompilica
» Dispoziția nr.64/10.03.2022 privind numirea domnului Bidivenciu Ionuț în funcția publică de execuție de Polițist local, c
» Dispoziția nr.65/10.03.2022 privind numirea domnului Burdușel Ioan în funcția publică de execuție de Polițist local, clas
» Dispoziția nr.66/10.03.2022 privind recuperarea sumei încasată necuvenit cu titlu de alocație pentru susținerea familiei nu
» Dizpoiția nr.67/10.03.2022 privind numirea unui curator special pentru minora Crăciun Iulia
» Dispoziția nr.68/10.03.2022 privind recuperearea sumei încasată necuvenit cu titlu de ASF
» Dispoziția nr.69/11.03.2022 privind numirea domnului Vlad Gheorghe în funcția publică de execuție de Polițist local, clasa
» Dispoizția nr.70/11.03.2022 privind acordarea unui spor de 15% la salariul de încadrare, pentru activitatea desfășurată în
» Dispoziția nr.71/11.03.2022 privind stabilirea salariului de bază
» Dispoziția nr.72/15.03.2022 privind acordarea stimulentului educațional/tichet social pentru grădiniță
» Dispoziția nr.73/15.03.2022 privind acordarea stimulentului educațional/tichet social pentru grădiniță
» Dispoziția nr.74/15.03.2022 privind modificarea cuantumului VMG și a numărului orelor de muncă pentru persoanele apte de mun
» Dispoziția nr.75/21.03.2022 privind acordarea unui ajutor de urgență numitei Șerbănoiu Vasilica
» Dispoziția nr.76/23.03.2022 privind aplicarea sancțiunii disciplinare a avertismentului scris
» Dispoziția nr.77/24.03.2022 privind convocarea Consiliului local în ședință ordinară
» Dispoziția nr.78/29.03.2022 privind angajarea doamnei Danca Sidonia în funcția contractuala de asistent personal
» Dispoziția nr.79/30.03.2022 privind acordarea VMG și ASF familiei numitului Marin Sibian
» Dispoziția nr.80/30.03.2022 privind acordarea VMG și ASF familiei numitului Velicu Valentin Eugen
» Dispoziția nr.81/30.03.2022 privind încetarea VMG numitei Vasile Gabriela
» Dispoziția nr.82/30.03.2022 privind repunerea în plată, modificarea ASF numitei Dancea Mihaela
» Dispoziția nr.83/30.03.2022 privind repunerea în plată, modificarea ASF numitei Radu Sofia
» Dispoziția nr.84/30.03.2022 privind încetarea suplimentului pentru Gaze naturale
» Dispoziția nr.85/30.03.2022 privind încetarea suplimentului pentru energie electrică
» Dispoziția nr.86/30.03.2022 privind constituireași stabilirea atribuțiilor comisiei de monitorizare a Sistemului de control i
» Dispzoiția nr.87/30.03.2022 privind constituirea și stabilirea atribuțiilor echipei de gestionare a riscurilor din cadrul pri
» Dispoziția nr.88/30.03.2022 privind aprobarea procedurilor operaționale și procedurilor de sistem în cadrul Primăriei Băl
» Dispzoiția nr.89/30.03.2022 privind actualizarea componenței grupului de lucru în vederea aplicării POAD
» Dispoziția nr.90/04.04.2022 privind convocarea Consiliului local în ședința de îndată
» Dispoziția nr.91/07.04.2022 privind rectificarea actului de naștere nr.144/12.08.1976
» Dispoziția nr.92/07.04.2022 privind rectificarea actului de căsătorie nr.4/26.04.1986
» Dispoziția nr.93/07.04.2022 privind acordarea unui ajutor financiar numitei Mihăilescu Ana
» Dispoziția nr.94/11.04.2022 privind convocarea Consiliului local în ședința de îndată
» Dispoziția nr.95/11.04.2022 privind recuperarea sumei încasată necuvenit cu titlu de ajutor de încălzire numitei Tudoran Cl
» Dispoziția nr.96/19.04.2022 privind convocarea Consiliului local în ședința ordinară
» Dispoziția nr.97/26.04.2022 privind încetarea VMG numitei Țoncu Elisabeta
» Dispoziția nr.98/28.04.2022 privind încetarea VMG numitului Săftoiu Vasile
» Dispoziția nr.99/28.04.2022 privind stabilirea programului de patrulare și asigurarea permanenței în zilele de sâmbătă ș
» Dispoziția nr.100/29.04.2022 privind încetarea ASF numitei Marin Ana Alexandrina
» Dispziția nr.101/29.04.2022 privind încetarea ASF numitului Sandu Nicolae
» Dispoziția nr.102/29.04.2022 privind acordarea VMG numitei Marin Florentina
» Dispoziția nr.103/29.04.2022 privind acordarea VMG și ASF numitului CRISTEA PETRE
» Dispoziția nr.104/29.04.2022 privind acordarea ASF familiei numitei Lepădatu Irina
» Dispoziția nr.105/29.04.2022 privind acordarea ajutorului și alocației de susșinere a familiei numitei Mihai Casandra
» Dispoziția nr.106/29.04.2022 privind încetarea VMG numitului Danca Tănase
» Dispoziția nr.107/29.04.2022 privind modificarea cuantumului și număruluiși numărul membrilor dosarului de VMG, numitului C
» Dispoziția nr.108/30.04.2022 privind recuperarea sumei încasată necuvenit cu titlu de ajutor încălzire numitei Tudoran Clau
» Dispoziția nr.109/06.05.2022 privind convocarea Consiliului local în ședință de îndată
» Dispoziția nr.110/06.05.2022 privind desemnarea comisiei de acceptanță a serviciilor realizate în cadrul contractelor de în
» Dispoziția nr.111/06.05.2022 privind constituirea Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor
» Dispoziția nr.112/12.05.2022privind stabilirea programului de lucru în instituție, programului de lucru cu publicul și a pro
» Dispoziția nr.113/12.05.2022 privind acordarea VMG și ASF familiei numitului Marin Sibian
» Dispoziția nr.114/12.05.2022 privind recuperarea sumelor încasate necuvenit cu titlu de VMG numitului Săftoiu Vasile
» Dispoziția nr.115/12.05.2022 privind acordarea VMG și ASF familiei numitei Vasile Alexandra
» Dispoziția nr.116/12.05.2022 privind acordarea stimulentului educațional/tichet social pentru grădiniță
» Dispoziția nr.117/16.05.2022 privind acordarea VMG și ASF familiei numitei Mihai Florina
» Dispoziția nr.118/19.05.2022 privind constituirea unei comisii pentru recepția lucrărilor
» Dispoziția nr.119/25.05.2022 privind convocarea Consiliului local în ședință ordinară
» Dispoziția nr.120/25.05.2022 privind încetarea indemnizației lunare pentru adultul cu handicap grav
» Dispoziția nr.121/31.05.2022 privind încetarea VMG numitei Danca Mădălina
» Dispoziția nr.122/31.05.2022 privind recuperarea sumei încasată cu titlu de ajutor social numitului Mihai Florin
» Dispoziția nr.123/31.05.2022 privind încetarea ASF numitei Vasile Georgeta
» Dispoziția nr.124/31.05.2022 privind încetarea ASF numitului Tănase Stelian
» Dispoziția nr.125/31.05.2022 privind încetarea VMG numitei Sava Olimpia
» Dispoziția nr.126/31.05.2022 privind modificarea cuantumului ASF familiei numitului Năstase Ion
» Dispoziția nr.127/31.05.2022 privind încetarea ASF familie numitului Ene Daniel
» Dispoziția nr.128/31.05.2022 privind acordarea ASF numitei Lepădatu Irina
» Dispoziția nr.129/31.05.2022 privind acordarea VMG numitului Chirică Constantin
» Dispoziția nr.130/31.05.2022 privind acordarea VMG și ASF familiei numitei IONESCU MANUELA
» Dispoziția nr.131/31.05.2022 privind acordarea VMG numitei Cotorog Cristina
» Dispoziția nr.132/31.05.2022 privind numirea doamnei Marin Andra maria în funcția publică de execuție Consilier, clasa I, g
» Dispoziția nr.133/03.06.2022 privind acordarea unui spor de 15 % la salariul de încadrare pentru activitatea desfășurată î
» Dispoziția nr.134/10.06.2022 privind convocarea Consiliului local în ședință ordinară
» Dispoziția nr.135/14.06.2022 privind acordarea unei indemnizații lunare pentru adultul cu handicap grav
» Dispoziția nr.136/15.06.2022 privind încetarea indemnizației lunare pentru adultul cu handicap grav
» Dispoziția nr.137/15.06.2022 privind decontarea facturii
» Dispoziția nr.138/15.06.2022 privind decontarea facturii
» Dispoziția nr.139/16.06.2022 privind acordarea unei indemnizații pentru adultul cu handicap grav
» Dispoziția nr.140/17.06.2022 privind încetarea indemnizației lunare pentru adultul cu handicap grav, Viciu Florea
» Dispoziția nr.141/20.06.2022 privind actualizarea listei suplimentare a beneficiarilor de pachete cu alimente POAD
» Dispoziția nr.142/23.06.2022 privind acordarea ASF familiei numitei Banu Nicoleta
» Dispoziția nr.143/23.06.2022 privins acordarea ASF familiei numitului Andronache Ciprian
» Dispoziția nr.144/23.06.2022 privind acordarea VMG numitului Marin Dumitru
» Dispoziția nr.145/23.06.2022 privind acordarea VMG numitului Tudoran Mircea
» Dispoziția nr.146/23.06.2022 privind încetarea VMG numitei Istrate Elena
» Dispoziția nr.147/24.06.2022 privind suspendarea de drept a raporturilor de serviciu
» Dispoziția nr.148/28.06.2022 privind convocarea Consiliului local în ședința de îndată
» Dispoziția nr.149/29.06.2022 privind constituirea unei comisii pentru predarea amplasamentului
» Dispoziția nr.150/29.06.2022 privind majorarea salariului de bază, începând cu data de 01.07.2022
» Dispoziția nr.151/05.07.2022 privind convocarea Consiliului local în ședința de îndată
» Dispoziția nr.152/13.07.2022 privind încetarea indemnizației lunare pentru adultul cu handicap grav Diaconiță Camelia
» Dispoziția nr.153/15.07.2022 privind constiturea Comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor
» Dispoziția nr.154/18.07.2022 privind modificarea fișei de post
» Dispoziția nr.155/18.07.2022 privind constituirea unei comisii pentru recepția lucrărilor la obiectivul de investiții
» Dispoziția nr.156/22.07.2022 privind convocarea Consiliului local în ședința ordinară
» Dispoziția nr.157/27.07.2022 privind modificarea raportului de serviciu prin transfer la cerere
» Dispoziția nr.158/28.07.2022 privind încetarea ASF numitei Ioniță Andreea
» Dispoziția nr.159/28.07.2022 privind încetarea ASF familiei numitei Stanciu Ramona
» Dispoziția nr.160/29.07.2022 privind acordarea unei indemnizații lunare pentru adultul cu handicap grav
» Dispoziția nr.161/29.07.2022 privind acordarea ajutorului social numitului Danca Tănase
» Dispoziția nr.162/03.08.2022 privind desemnarea comisiei pentru deplasarea în teren și constatarea pagubelor produse de exemp
» Dispoziția nr.163/05.08.2022 privind numirea domnului Istrătescu Florin în funcția publică de execuție de Polițist local,
» Dispoziția nr.164/19.08.2022 privind convocarea Consiliului local în ședința de îndată
» Dispoziția nr.165/22.08.2022 privind încetarea contractului individual de muncă numitei Neagu Mirela
» Dispoziția nr.166/22.08.2022 privind încetarea contractului individual de muncă numitei Leanca Mariana
» Dispoziția nr.167/25.08.2022 privind convocarea Consiliului local în ședință ordinară
» Dispoziția nr.168/29.08.2022 privind angajarea doamnei Brănoiu Mariana în funcția de asistent personal
» Dispoziția nr.169/30.08.2022 privind angajarea domnului Barbu Constantin în funcția contractuala de asistent personal
» Dispoziția nr.170/31.08.2022privind acordarea indemnizației lunare pentru adultul cu handicap grav Manea Steliana
» Dispoziția nr.171/01.09.2022 privind stabilirea programului de lucru în două schimburi pentru compartimentul Poliția locală
» Dispoziția nr.172/13.09.2022 privind angajarea doamnei Leanca Mariana în funcția contractuală de asistent personal
» Dispoziția nr.173/14.09.2022 privind încetarea contractului individual de muncă numitei Balea Gabriela
» Dispoziția nr.174/14.09.2022 privind recuperarea sumei încasată necuvenit cu titlu de ASF numitei Vasile Georgeta
» Dispoziția nr.175/14.09.2022 privind recuperarea sumei încasată necuvenit cu titlu de ajutor social numitului Vasile Samir
» Dispoziția nr.176/14.09.2022 privind recuperarea sumei încasată necuvenit cu titlu de alocație pentru susținerea familiei n
» Dispoziția nr.177/14.09.2022 privind recuperarea sumei încasată cu titlu necuvenit de ASF familiei numitului Tănase Stelian
» Dispoziția nr.178/14.09.2022 privind recuperarea sumei încasată necuvenit cu titlu de ASF familiei numitei Iordan Georgeta
» Dispoziția nr.179/14.09.2022 privind recuperarea sumei încasată necuvenit cu titlu de ASF familiei numitei Duță Georgeta
» Dispoziția nr.180/14.09.2022 privind recuperarea sumei încasată necuvenit cu titlu de ASF familiei numitei Trifan Georgeta
» Dispoziția nr.181/14.09.2022 privind recuperarea sumei încasată necuvenit cu titlu de ASF familiei Ene Cristina
» Dispoziția nr.182/14.09.2022 privind încetarea ASF familiei numitei Danca Mădălina
» Dispoziția nr.183/14.09.2022 privind majorarea salariului de bază doamnei Tărcău Rodica
» Dispoziția nr.184/14.09.2022 privind recuperarea sumei încasată necuvenit cu titlu de ajutor social și alocație de susține
» Dispoziția nr.186/15.09.2022 privind acordarea indemnizației lunare pentru adultul cu handicap
» Dispoziția nr.187/21.09.2022 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Bălțești
» Dispoziția nr.188/22.09.2022 privind recuperarea sumei încasată necuvenit cu titlu de ASF numitei Bică Elena
» Dispoziția nr.189/22.09.2022 privind rectificarea actului de naștere nr.3/20.09.2004
» Dispoziția nr.190/22.09.2022 privind convocarea Consiliului local în ședința ordinară
» Dispoziția nr.191/22.09.2022 privind delegarea atribuțiilor de ofițer de stare civilă
» Dispoziția nr.192/26.09.2022 privind încetarea indemnizației pentru adultul cu handicap grav
» Dispoziția nr.193/27.09.2022
» Dispoziția nr.194/29.09.2022 privind încetarea VMG și ASF numitului Marin Walter
» Dispoziția nr.195/29.09.2022 privind modificarea cuantumului și numărul membrilor dosarului de VMG numitului Marin Ion
» Dispoziția nr.196/29.09.2022 privind acordarea indemnizației lunare pentru adultul cu handicap grav
» Dispoziția nr.197/29.09.2022 privind încetarea VMG numitului Vasile Samir
» Dispoziția nr.198/29.09.2022 privind încetarea VMG numitei Oprea Aurelia
» Dispoziția nr.199/29.09.2022 privind încetarea VMG numitului Nedelea Nicolae
» Dispoziția nr.200/29.09.2022 privind încetarea VMG numitului Constantinescu Emil
» Dispoziția nr.201/29.09.2022 privind încetarea VMG și ASF numitei Poga Marilena
» Dispoziția nr.202/03.10.2022 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli
» Dispoziția nr.203/03.10.2022 privind acordarea VMG numitei Niță Elena
» Dispoziția nr.204/03.10.2022 pivind acordarea VMG numitului Vasile Adrian
» Dispoziția nr.205/03.10.2022 privind acordarea ajutorului social și alocației de susținere a familiei numitei Ariciu Larisa
» Dispoziția nr.206/03.10.2022 privind acordarea VMG și ASF numitului Andrei Nicolae
» Dispoziția nr.207/03.10.2022 privind modificarea cuantumului ASF numitului Lepuș Dan
» Dispoziția nr.208/03.10.2022 privind acordarea VMG
» Dispoziția nr.209/03.10.2022 privind acordarea ASF
» Dispoziția nr.210/05.10.2022 privind convocarea Consiliului local în ședință de îndată
» Dispoziția nr.211/05.10.2022 privind modificarea cuantumului ASF numitului Pitcă Constantin
» Dispoziția nr.212/12.10.2022 privind repunerea în plată a ASF
» Dispoziția nr.213/12.10.2022 privind repunerea în plată a ASF
» Dispoziția nr.214/12.10.2022 privind repunerea în plată și modificarea cuantumului ASF
» Dispoziția nr.215/19.10.2022 privind constituirea comisiei de inventariere a ștampilelor
» Dispoziția nr.216/24.10.2022 privind desemnarea comisiei pentru efectuarea inventarierii anuale
» Dispoziția nr.217/24.10.2022 privind convocarea Consiliului local în ședință ordinară
» Dispoziția nr.218/27.10.2022 privind acordarea indemnizației lunare pentru adultul cu handicap grav
» Dispoziția nr.219/02.11.2022 privind modificarea cuantumului ASF
» Dispoziția nr.220/02.11.2022 privind mofificarea cuantumului ASF
» Dispoziția nr.221/02.11.2022 privind modificarea cuantumului VMG și VMG
» Dispoziția nr.222/02.11.2022 privind acordarea VMG și ASF numitului Chiriță Constantin
» Dispoziția nr.223/03.11.2022 privind convocarea Consiliului local în ședință de îndată
» Dispoizția nr.224/07.11.2022 privind convocarea Consiliului local în ședința de îndată
» Dispoizția nr.225/14.11.2022 privind convocarea Consiliului local în ședință de îndată
» Dispoziția nr.226/18.12.2022 privind încetarea contractului individual de muncă numitului Barbu Constantin
» Dispoziția nr.227/21.11.2022 privind convocarea Consiliului local în ședință ordinară
» Dispoziția nr.228/22.11.2022 privind beneficiarii și cuantumul ajutoarelor pentru combustibilii solizi sau lichizi 01 noi 2022
» Dispoziția nr.229/22.11.2022 privind beneficiarii și cuantumul ajutoarelor pentru Gaze naturale 01 noiembrie 2022-31 martie 20
» Dispoziția nr.230/22.11.2022 privind beneficiarii și cuantumul suplimentului și cuantumul pentru combustibili solizi sau lich
» Dispoziția nr.231/22.11.2022 privind beneficiarii și cuantumul suplimentului pentru gaze naturale
» Dispoziția nr.232/22.11.2022 privind beneficiarii și cuantumul suplimentului pentru energie electrică
» Dispoziția nr.233/22.11.2022 privind revocarea dispoziției 222
» Dispoziția nr.234/29.11.2022 privind acordarea ASF numitului Boeru Ștefan
» Dispoziția nr.235/29.11.2022 privind acordarea ASF
» Dispoizția nr.236/29.11.2022 privind acordarea ASF
» Dispoziția nr.237/29.11.2022 privind acordarea VMG și ASF
» Dispoziția nr.238/29.11.2022 privind modificarea cuantumului ASF
» Dispoziția nr. 239/29.11.2022 privind încetarea VMG numitului Danca Gheorghe
» Dispoziția nr.240/29.11.2022 privind schimbarea titularului ASF
» Dispoziția nr.241/29.11.2022 privind modificarea VMF și ASF
» Dispoizția nr.242/29.11.2022 privind acordarea VMG numitei Grigore Rodica
» Dispoziția nr.243/29.11.2022 privind acordarea ajutorului social numitului Curteanu Doruleț
» Dispoziția nr.244/29.11.2022 privind desemnarea comisiei pentru punerea în aplicare a Nomenclatorului stradal
» Dispoziția nr.245/05.12.2022 privind modificarea art.2 al dispoziției 216/24.10.2022
» Dispoziția nr.246/05.12.2022 privind încetarea contractului individual de muncă numitei Iordache Cristina
» Dispoziția nr.247/05.12.2022 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli
» Dispoziția nr.248/07.12.2022 privind exonerarea la plată a unor sume reprezentând venituri de natură salarială
» Dispoziția nr.249/07.12.2022 privind acordarea stimulentului educațional/tichet social pentru grădiniță