Fisiere» DispoziÈ›ia nr.1/03.01.2022 privind modificarea FiÈ™elor de post È™i stabilirea atribuÈ›iilor pentru personalul contractual (PSI
» DispoziÈ›ia nr.2/05.01.2022 privind convocarea Consiliului local în È™edință de îndată
» DispoziÈ›ia nr.3/10.01.2022 privind identificarea, arhivarea È™i depozitarea în condiÈ›ii optime a documentelor aflate în spaÈ
» DispoziÈ›ia nr.4/13.01.2022 privind încetarea indemnizaÈ›iei lunare pentru adultul cu handicap grav, Niculescu Lucian
» DispoziÈ›ia nr.5/13.01.2022 privind desemnarea comisiei pentru constatarea stării de viabilitate a drumurilor judeÈ›ene È™i com
» DispoziÈ›ia nr.6/14.01.2022 privind constituirea Comisiei de concurs È™i a Comisiei de soluÈ›ionare a contestaÈ›iilor pentru con
» DispoziÈ›ia nr.7/18.01.2022 privind convocarea Consiliului local în È™edință de îndată
» DispoziÈ›ia nr.8/18.01.2022 privind decontarea facturii nr.1123/14.12.2021
» DispoziÈ›ia nr.9/20.01.2022 privind desemnarea comisiei de acceptanță a serviciilor realizate în cadrul contractelor de înre
» DispoziÈ›ia nr.10/25.01.2022 privind stabilirea cuantumului indemnizaÈ›iei lunare pentru persoanele cu handicap grav
» DispoziÈ›ia nr.11/25.01.2022 privind convocarea Consiliului local în È™edinÈ›a ordinară
» DispoziÈ›ia nr.12/25.01.2022 privind stabilirea salariului de bază pentru doamna Alexandru Ramona-Adelina-asistent personal
» DispoziÈ›ia nr.13/25.01.2022 privind stabilirea salariului de bază doamnei Danca Pompilica-asistent personal
» DispoziÈ›ia nr.14/25.01.2022 privind stabilirea salariului de bază doamnei Danca Florentina-Alexandra-asistent personal
» DispoziÈ›ia nr.15/25.01.2022 privind stabilirea salariului de bază doamnei Neagu Gabriela-asistent personal
» DispoziÈ›ia nr.16/25.01.2022 privind stabilirea salariului de bază pentru doamna Matache Maria-Ruxana - asistent personal
» DispoziÈ›ia nr.17/25.01.2022 privind stabilirea salariului de bază doamnei Mihai Felicia-asistent personal
» DispoziÈ›ia nr.18/25.01.2022 privind stabilirea salariului de bază doamnei Bâtiescu Gabriela-asistent personal
» DispoziÈ›ia nr.19/25.01.2022 privind stabilirea salariului de bază pentru doamna Balea Gabriela-asistent personal
» DispoziÈ›ia nr.20/25.01.2022 privind stabilirea salariului de bază doamnei Fugulin Elena-asistent personal
» DispoziÈ›ia nr.21/25.01.2022 privind stabilirea salariului de bază doamnei Vasiel Elena-asistent personal
» DispoziÈ›ia nr.22/25.01.2022 privind stabilirea salariuluii de bază domnului Vulpe Vasile-asistent personal
» DispoziÈ›ai nr.23/25.01.2022 privind stabilirea salariului de bază doamnei Leanca Mariana Cristina-asistent personal
» DispoziÈ›ia nr.24/25.01.2022 privind stabilirea salariului debază doamnei Iordcahe Cristina-asistent personal
» DispoziÈ›ia nr.25/25.01.2022 privind stabilirea salariului de bază doamnei Constantin Claudia-asistent personal
» DispoziÈ›ia nr.26/25.01.2022 privind stabilirea salariului de bază doamnei Palcău Andreea-asistent personal
» DispoziÈ›ia nr.27/25.01.2022 privind stabilirea salariului de bază doamnei Tudorache Vasilica-asistent personal
» DispoziÈ›ia nr.28/25.01.2022 privind stabilirea salariului de bază doamnei Florescu Adriana-asistent personal al persoanei cu h
» DispoziÈ›ia nr.29/25.01.2022 privind stabilirea salariului de bază doamnei Danca Aurelia-asistent personal
» DispoziÈ›ia nr.30/25.01.2022 privind stabilirea salariului de bază doamnei Rupa Cornelia-asistent personal
» DispoziÈ›ia nr.31/25.01.2022 privind stabilirea salariului de bază doamnei Ana Tudora Mihaela-asistent personal
» DispoziÈ›ia nr.32/25.01.2022 privind stabilirea salariului de bază doamnei Ilie Elena-asistent personal
» DispoziÈ›ia nr.33/25.01.2022 privind stabilirea salariului de bază doamnei Dinescu Elena-asistent personal
» DispoziÈ›ia nr.34/25.01.2022 privind stabilirea salariului de bază doamnei Mirică Elena-asistent personal
» DispoziÈ›ia nr.35/25.01.2022 privind stabilirea salariului de bază doamnei David Mihaela-asistent personal
» DispoziÈ›ia nr.36/25.01.2022 privind stabilirea salariului de bază doamnei Ștefan PetruÈ›a-asistent personal
» DispoziÈ›ia nr.37/31.01.2022 privind beneficiarii È™i cuantumul ajutoarelor pentru combustibili lichizi sau solizi 01 ianuarie 2
» DispoziÈ›ia nr.38/31.01.2022 privind beneficiarii È™i cuantumul ajutoarelor pentru Gaze naturale 01 ianuarie 2022-31 martie 2022
» DispoziÈ›ia nr.39/31.01.2022 privind beneficiarii È™i cuantumul suplimentului pentru combustibili lichizi sau solizi
» DispzoiÈ›ia nr.40/31.01.2022 privind beneficiarii È™i cuantumul suplimentului pentru gaze naturale
» DispoziÈ›ia nr.41/31.01.2022 privind beneficarii È™i cuantumul suplimentului pentru Energie electrică
» DispoziÈ›ia nr.42/31.01.2022 privind încetarea ajutorului social numitei Neagu Iulia
» DispoziÈ›ia nr.43/02.02.2022 privind angajarea domnului Cincan Florentin în funcÈ›ia contractuală de Șofer Buldoexcavator
» DispzoiÈ›ia nr.44/02.02.2022 privind constituirea unei comisii pentru constatarea modului de întreÈ›inere È™i exploatare a paji
» DispoziÈ›ia nr.45/04.02.2022 privind constituirea Comisiei de concurs È™i a Comisiei de soluÈ›ionare a contestaÈ›iilor pentru co
» DispzoiÈ›ia nr.46/07.02.2022 privind convocarea Consiliului local în È™edinÈ›a de îndată
» DispoziÈ›ia nr.47/07.02.2022 privind convocarea Consiliului Local în È™edință ordinară
» DispoziÈ›ia nr.48/15.02.2022 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru concesionarea prin licitaÈ›ie publică
» DispoziÈ›ia nr.49/24.02.2022privind anularea deciziilor anuale de impunere cu nr.427/14.12.2021
» DispoziÈ›ia nr.50/24.02.2022 privind convocarea Consiliului local în È™edință de îndată
» DispoziÈ›ia nr.51/25.02.2022 privind constituirea comisiei de evaluare a performanÈ›elor profesionale individuale ale Secretarul
» DispoziÈ›ia nr.52/25.02.2022 privind desemnarea gestionarului bunurilor aflate în patrimoniul comunei BălÈ›eÈ™ti
» DispoziÈ›ia nr.53/28.02.2022 privind beneficiarii È™i cuantumul ajutoarelor pentru combustibilii solizi sau lichizi 01 februarie
» DispoziÈ›ia nr.54/28.02.2022 privind beneficiarii È™i cuantumul suplimentului pentru combustibilii solizi È™i lichizi începând
» DispoziÈ›ia nr.55/28.02.2022 privind modificarea cuantumului alocaÈ›iei de susÈ›inere a familiei numitului Pitcă Constantin
» DispoziÈ›ia nr.56/28.02.2022 privind acordartea alocaÈ›iei de susÈ›inere a familiei numitei Hurjui Ioana Roxana
» DispoziÈ›ia nr.57/28.02.2022 privind acordarea VMG È™i AFS numitului Vasile Alexandru
» DizpoziÈ›ia nr.58/28.02.2022 privind acordarea VMG numitului Iordache Sorin
» DispoziÈ›ia nr.59/28.02.2022 privind acordarea VMG numitului Danca Vasile
» DispoziÈ›ia nr.60/28.02.2022 privind acordarea VMG numitului Danca Gheorghe
» DispoziÈ›ia nr.61/28.02.2022 privind încetarea VMG numitei Avram Elena
» DispoziÈ›ia nr.62/04.03.2022 privind acordarea unei inddemnizaÈ›ii lunare pentru adultul cu handicap grav Ghinea Florentin
» DispoziÈ›ia nr.63/07.03.2022 privind încetarea contractului individual de muncă numitei Danca pompilica
» DispoziÈ›ia nr.64/10.03.2022 privind numirea domnului Bidivenciu IonuÈ› în funcÈ›ia publică de execuÈ›ie de PoliÈ›ist local, c
» DispoziÈ›ia nr.65/10.03.2022 privind numirea domnului BurduÈ™el Ioan în funcÈ›ia publică de execuÈ›ie de PoliÈ›ist local, clas
» DispoziÈ›ia nr.66/10.03.2022 privind recuperarea sumei încasată necuvenit cu titlu de alocaÈ›ie pentru susÈ›inerea familiei nu
» DizpoiÈ›ia nr.67/10.03.2022 privind numirea unui curator special pentru minora Crăciun Iulia
» DispoziÈ›ia nr.68/10.03.2022 privind recuperearea sumei încasată necuvenit cu titlu de ASF
» DispoziÈ›ia nr.69/11.03.2022 privind numirea domnului Vlad Gheorghe în funcÈ›ia publică de execuÈ›ie de PoliÈ›ist local, clasa
» DispoizÈ›ia nr.70/11.03.2022 privind acordarea unui spor de 15% la salariul de încadrare, pentru activitatea desfășurată în
» DispoziÈ›ia nr.71/11.03.2022 privind stabilirea salariului de bază
» DispoziÈ›ia nr.72/15.03.2022 privind acordarea stimulentului educaÈ›ional/tichet social pentru grădiniță
» DispoziÈ›ia nr.73/15.03.2022 privind acordarea stimulentului educaÈ›ional/tichet social pentru grădiniță
» DispoziÈ›ia nr.74/15.03.2022 privind modificarea cuantumului VMG È™i a numărului orelor de muncă pentru persoanele apte de mun
» DispoziÈ›ia nr.75/21.03.2022 privind acordarea unui ajutor de urgență numitei Șerbănoiu Vasilica
» DispoziÈ›ia nr.76/23.03.2022 privind aplicarea sancÈ›iunii disciplinare a avertismentului scris
» DispoziÈ›ia nr.77/24.03.2022 privind convocarea Consiliului local în È™edință ordinară
» DispoziÈ›ia nr.78/29.03.2022 privind angajarea doamnei Danca Sidonia în funcÈ›ia contractuala de asistent personal
» DispoziÈ›ia nr.79/30.03.2022 privind acordarea VMG È™i ASF familiei numitului Marin Sibian
» DispoziÈ›ia nr.80/30.03.2022 privind acordarea VMG È™i ASF familiei numitului Velicu Valentin Eugen
» DispoziÈ›ia nr.81/30.03.2022 privind încetarea VMG numitei Vasile Gabriela
» DispoziÈ›ia nr.82/30.03.2022 privind repunerea în plată, modificarea ASF numitei Dancea Mihaela
» DispoziÈ›ia nr.83/30.03.2022 privind repunerea în plată, modificarea ASF numitei Radu Sofia
» DispoziÈ›ia nr.84/30.03.2022 privind încetarea suplimentului pentru Gaze naturale
» DispoziÈ›ia nr.85/30.03.2022 privind încetarea suplimentului pentru energie electrică
» DispoziÈ›ia nr.86/30.03.2022 privind constituireaÈ™i stabilirea atribuÈ›iilor comisiei de monitorizare a Sistemului de control i
» DispzoiÈ›ia nr.87/30.03.2022 privind constituirea È™i stabilirea atribuÈ›iilor echipei de gestionare a riscurilor din cadrul pri
» DispoziÈ›ia nr.88/30.03.2022 privind aprobarea procedurilor operaÈ›ionale È™i procedurilor de sistem în cadrul Primăriei BălÈ
» DispzoiÈ›ia nr.89/30.03.2022 privind actualizarea componenÈ›ei grupului de lucru în vederea aplicării POAD
» DispoziÈ›ia nr.90/04.04.2022 privind convocarea Consiliului local în È™edinÈ›a de îndată
» DispoziÈ›ia nr.91/07.04.2022 privind rectificarea actului de naÈ™tere nr.144/12.08.1976
» DispoziÈ›ia nr.92/07.04.2022 privind rectificarea actului de căsătorie nr.4/26.04.1986
» DispoziÈ›ia nr.93/07.04.2022 privind acordarea unui ajutor financiar numitei Mihăilescu Ana
» DispoziÈ›ia nr.94/11.04.2022 privind convocarea Consiliului local în È™edinÈ›a de îndată
» DispoziÈ›ia nr.95/11.04.2022 privind recuperarea sumei încasată necuvenit cu titlu de ajutor de încălzire numitei Tudoran Cl
» DispoziÈ›ia nr.96/19.04.2022 privind convocarea Consiliului local în È™edinÈ›a ordinară
» DispoziÈ›ia nr.97/26.04.2022 privind încetarea VMG numitei Èšoncu Elisabeta
» DispoziÈ›ia nr.98/28.04.2022 privind încetarea VMG numitului Săftoiu Vasile
» DispoziÈ›ia nr.99/28.04.2022 privind stabilirea programului de patrulare È™i asigurarea permanenÈ›ei în zilele de sâmbătă È™
» DispoziÈ›ia nr.100/29.04.2022 privind încetarea ASF numitei Marin Ana Alexandrina
» DispziÈ›ia nr.101/29.04.2022 privind încetarea ASF numitului Sandu Nicolae
» DispoziÈ›ia nr.102/29.04.2022 privind acordarea VMG numitei Marin Florentina
» DispoziÈ›ia nr.103/29.04.2022 privind acordarea VMG È™i ASF numitului CRISTEA PETRE
» DispoziÈ›ia nr.104/29.04.2022 privind acordarea ASF familiei numitei Lepădatu Irina
» DispoziÈ›ia nr.105/29.04.2022 privind acordarea ajutorului È™i alocaÈ›iei de susÈ™inere a familiei numitei Mihai Casandra
» DispoziÈ›ia nr.106/29.04.2022 privind încetarea VMG numitului Danca Tănase
» DispoziÈ›ia nr.107/29.04.2022 privind modificarea cuantumului È™i număruluiÈ™i numărul membrilor dosarului de VMG, numitului C
» DispoziÈ›ia nr.108/30.04.2022 privind recuperarea sumei încasată necuvenit cu titlu de ajutor încălzire numitei Tudoran Clau
» DispoziÈ›ia nr.109/06.05.2022 privind convocarea Consiliului local în È™edință de îndată
» DispoziÈ›ia nr.110/06.05.2022 privind desemnarea comisiei de acceptanță a serviciilor realizate în cadrul contractelor de în
» DispoziÈ›ia nr.111/06.05.2022 privind constituirea Comisiei de concurs È™i a Comisiei de soluÈ›ionare a contestaÈ›iilor
» DispoziÈ›ia nr.112/12.05.2022privind stabilirea programului de lucru în instituÈ›ie, programului de lucru cu publicul È™i a pro
» DispoziÈ›ia nr.113/12.05.2022 privind acordarea VMG È™i ASF familiei numitului Marin Sibian
» DispoziÈ›ia nr.114/12.05.2022 privind recuperarea sumelor încasate necuvenit cu titlu de VMG numitului Săftoiu Vasile
» DispoziÈ›ia nr.115/12.05.2022 privind acordarea VMG È™i ASF familiei numitei Vasile Alexandra
» DispoziÈ›ia nr.116/12.05.2022 privind acordarea stimulentului educaÈ›ional/tichet social pentru grădiniță
» DispoziÈ›ia nr.117/16.05.2022 privind acordarea VMG È™i ASF familiei numitei Mihai Florina
» DispoziÈ›ia nr.118/19.05.2022 privind constituirea unei comisii pentru recepÈ›ia lucrărilor
» DispoziÈ›ia nr.119/25.05.2022 privind convocarea Consiliului local în È™edință ordinară
» DispoziÈ›ia nr.120/25.05.2022 privind încetarea indemnizaÈ›iei lunare pentru adultul cu handicap grav
» DispoziÈ›ia nr.121/31.05.2022 privind încetarea VMG numitei Danca Mădălina
» DispoziÈ›ia nr.122/31.05.2022 privind recuperarea sumei încasată cu titlu de ajutor social numitului Mihai Florin
» DispoziÈ›ia nr.123/31.05.2022 privind încetarea ASF numitei Vasile Georgeta
» DispoziÈ›ia nr.124/31.05.2022 privind încetarea ASF numitului Tănase Stelian
» DispoziÈ›ia nr.125/31.05.2022 privind încetarea VMG numitei Sava Olimpia
» DispoziÈ›ia nr.126/31.05.2022 privind modificarea cuantumului ASF familiei numitului Năstase Ion
» DispoziÈ›ia nr.127/31.05.2022 privind încetarea ASF familie numitului Ene Daniel
» DispoziÈ›ia nr.128/31.05.2022 privind acordarea ASF numitei Lepădatu Irina
» DispoziÈ›ia nr.129/31.05.2022 privind acordarea VMG numitului Chirică Constantin
» DispoziÈ›ia nr.130/31.05.2022 privind acordarea VMG È™i ASF familiei numitei IONESCU MANUELA
» DispoziÈ›ia nr.131/31.05.2022 privind acordarea VMG numitei Cotorog Cristina
» DispoziÈ›ia nr.132/31.05.2022 privind numirea doamnei Marin Andra maria în funcÈ›ia publică de execuÈ›ie Consilier, clasa I, g
» DispoziÈ›ia nr.133/03.06.2022 privind acordarea unui spor de 15 % la salariul de încadrare pentru activitatea desfășurată î
» DispoziÈ›ia nr.134/10.06.2022 privind convocarea Consiliului local în È™edință ordinară
» DispoziÈ›ia nr.135/14.06.2022 privind acordarea unei indemnizaÈ›ii lunare pentru adultul cu handicap grav
» DispoziÈ›ia nr.136/15.06.2022 privind încetarea indemnizaÈ›iei lunare pentru adultul cu handicap grav
» DispoziÈ›ia nr.137/15.06.2022 privind decontarea facturii
» DispoziÈ›ia nr.138/15.06.2022 privind decontarea facturii
» DispoziÈ›ia nr.139/16.06.2022 privind acordarea unei indemnizaÈ›ii pentru adultul cu handicap grav
» DispoziÈ›ia nr.140/17.06.2022 privind încetarea indemnizaÈ›iei lunare pentru adultul cu handicap grav, Viciu Florea
» DispoziÈ›ia nr.141/20.06.2022 privind actualizarea listei suplimentare a beneficiarilor de pachete cu alimente POAD
» DispoziÈ›ia nr.142/23.06.2022 privind acordarea ASF familiei numitei Banu Nicoleta
» DispoziÈ›ia nr.143/23.06.2022 privins acordarea ASF familiei numitului Andronache Ciprian
» DispoziÈ›ia nr.144/23.06.2022 privind acordarea VMG numitului Marin Dumitru
» DispoziÈ›ia nr.145/23.06.2022 privind acordarea VMG numitului Tudoran Mircea
» DispoziÈ›ia nr.146/23.06.2022 privind încetarea VMG numitei Istrate Elena
» DispoziÈ›ia nr.147/24.06.2022 privind suspendarea de drept a raporturilor de serviciu
» DispoziÈ›ia nr.148/28.06.2022 privind convocarea Consiliului local în È™edinÈ›a de îndată
» DispoziÈ›ia nr.149/29.06.2022 privind constituirea unei comisii pentru predarea amplasamentului
» DispoziÈ›ia nr.150/29.06.2022 privind majorarea salariului de bază, începând cu data de 01.07.2022
» DispoziÈ›ia nr.151/05.07.2022 privind convocarea Consiliului local în È™edinÈ›a de îndată
» DispoziÈ›ia nr.152/13.07.2022 privind încetarea indemnizaÈ›iei lunare pentru adultul cu handicap grav Diaconiță Camelia
» DispoziÈ›ia nr.153/15.07.2022 privind constiturea Comisiei de concurs È™i a comisiei de soluÈ›ionare a contestaÈ›iilor
» DispoziÈ›ia nr.154/18.07.2022 privind modificarea fiÈ™ei de post
» DispoziÈ›ia nr.155/18.07.2022 privind constituirea unei comisii pentru recepÈ›ia lucrărilor la obiectivul de investiÈ›ii
» DispoziÈ›ia nr.156/22.07.2022 privind convocarea Consiliului local în È™edinÈ›a ordinară
» DispoziÈ›ia nr.157/27.07.2022 privind modificarea raportului de serviciu prin transfer la cerere
» DispoziÈ›ia nr.158/28.07.2022 privind încetarea ASF numitei Ioniță Andreea
» DispoziÈ›ia nr.159/28.07.2022 privind încetarea ASF familiei numitei Stanciu Ramona
» DispoziÈ›ia nr.160/29.07.2022 privind acordarea unei indemnizaÈ›ii lunare pentru adultul cu handicap grav
» DispoziÈ›ia nr.161/29.07.2022 privind acordarea ajutorului social numitului Danca Tănase
» DispoziÈ›ia nr.162/03.08.2022 privind desemnarea comisiei pentru deplasarea în teren È™i constatarea pagubelor produse de exemp
» DispoziÈ›ia nr.163/05.08.2022 privind numirea domnului Istrătescu Florin în funcÈ›ia publică de execuÈ›ie de PoliÈ›ist local,
» DispoziÈ›ia nr.164/19.08.2022 privind convocarea Consiliului local în È™edinÈ›a de îndată
» DispoziÈ›ia nr.165/22.08.2022 privind încetarea contractului individual de muncă numitei Neagu Mirela
» DispoziÈ›ia nr.166/22.08.2022 privind încetarea contractului individual de muncă numitei Leanca Mariana
» DispoziÈ›ia nr.167/25.08.2022 privind convocarea Consiliului local în È™edință ordinară
» DispoziÈ›ia nr.168/29.08.2022 privind angajarea doamnei Brănoiu Mariana în funcÈ›ia de asistent personal
» DispoziÈ›ia nr.169/30.08.2022 privind angajarea domnului Barbu Constantin în funcÈ›ia contractuala de asistent personal
» DispoziÈ›ia nr.170/31.08.2022privind acordarea indemnizaÈ›iei lunare pentru adultul cu handicap grav Manea Steliana
» DispoziÈ›ia nr.171/01.09.2022 privind stabilirea programului de lucru în două schimburi pentru compartimentul PoliÈ›ia locală
» DispoziÈ›ia nr.172/13.09.2022 privind angajarea doamnei Leanca Mariana în funcÈ›ia contractuală de asistent personal
» DispoziÈ›ia nr.173/14.09.2022 privind încetarea contractului individual de muncă numitei Balea Gabriela
» DispoziÈ›ia nr.174/14.09.2022 privind recuperarea sumei încasată necuvenit cu titlu de ASF numitei Vasile Georgeta
» DispoziÈ›ia nr.175/14.09.2022 privind recuperarea sumei încasată necuvenit cu titlu de ajutor social numitului Vasile Samir
» DispoziÈ›ia nr.176/14.09.2022 privind recuperarea sumei încasată necuvenit cu titlu de alocaÈ›ie pentru susÈ›inerea familiei n
» DispoziÈ›ia nr.177/14.09.2022 privind recuperarea sumei încasată cu titlu necuvenit de ASF familiei numitului Tănase Stelian
» DispoziÈ›ia nr.178/14.09.2022 privind recuperarea sumei încasată necuvenit cu titlu de ASF familiei numitei Iordan Georgeta
» DispoziÈ›ia nr.179/14.09.2022 privind recuperarea sumei încasată necuvenit cu titlu de ASF familiei numitei Duță Georgeta
» DispoziÈ›ia nr.180/14.09.2022 privind recuperarea sumei încasată necuvenit cu titlu de ASF familiei numitei Trifan Georgeta
» DispoziÈ›ia nr.181/14.09.2022 privind recuperarea sumei încasată necuvenit cu titlu de ASF familiei Ene Cristina
» DispoziÈ›ia nr.182/14.09.2022 privind încetarea ASF familiei numitei Danca Mădălina
» DispoziÈ›ia nr.183/14.09.2022 privind majorarea salariului de bază doamnei Tărcău Rodica
» DispoziÈ›ia nr.184/14.09.2022 privind recuperarea sumei încasată necuvenit cu titlu de ajutor social È™i alocaÈ›ie de susÈ›ine
» DispoziÈ›ia nr.186/15.09.2022 privind acordarea indemnizaÈ›iei lunare pentru adultul cu handicap
» DispoziÈ›ia nr.187/21.09.2022 privind rectificarea bugetului local de venituri È™i cheltuieli al comunei BălÈ›eÈ™ti
» DispoziÈ›ia nr.188/22.09.2022 privind recuperarea sumei încasată necuvenit cu titlu de ASF numitei Bică Elena
» DispoziÈ›ia nr.189/22.09.2022 privind rectificarea actului de naÈ™tere nr.3/20.09.2004
» DispoziÈ›ia nr.190/22.09.2022 privind convocarea Consiliului local în È™edinÈ›a ordinară
» DispoziÈ›ia nr.191/22.09.2022 privind delegarea atribuÈ›iilor de ofiÈ›er de stare civilă
» DispoziÈ›ia nr.192/26.09.2022 privind încetarea indemnizaÈ›iei pentru adultul cu handicap grav
» DispoziÈ›ia nr.193/27.09.2022
» DispoziÈ›ia nr.194/29.09.2022 privind încetarea VMG È™i ASF numitului Marin Walter
» DispoziÈ›ia nr.195/29.09.2022 privind modificarea cuantumului È™i numărul membrilor dosarului de VMG numitului Marin Ion
» DispoziÈ›ia nr.196/29.09.2022 privind acordarea indemnizaÈ›iei lunare pentru adultul cu handicap grav
» DispoziÈ›ia nr.197/29.09.2022 privind încetarea VMG numitului Vasile Samir
» DispoziÈ›ia nr.198/29.09.2022 privind încetarea VMG numitei Oprea Aurelia
» DispoziÈ›ia nr.199/29.09.2022 privind încetarea VMG numitului Nedelea Nicolae
» DispoziÈ›ia nr.200/29.09.2022 privind încetarea VMG numitului Constantinescu Emil
» DispoziÈ›ia nr.201/29.09.2022 privind încetarea VMG È™i ASF numitei Poga Marilena
» DispoziÈ›ia nr.202/03.10.2022 privind rectificarea bugetului local de venituri È™i cheltuieli
» DispoziÈ›ia nr.203/03.10.2022 privind acordarea VMG numitei Niță Elena
» DispoziÈ›ia nr.204/03.10.2022 pivind acordarea VMG numitului Vasile Adrian
» DispoziÈ›ia nr.205/03.10.2022 privind acordarea ajutorului social È™i alocaÈ›iei de susÈ›inere a familiei numitei Ariciu Larisa
» DispoziÈ›ia nr.206/03.10.2022 privind acordarea VMG È™i ASF numitului Andrei Nicolae
» DispoziÈ›ia nr.207/03.10.2022 privind modificarea cuantumului ASF numitului LepuÈ™ Dan
» DispoziÈ›ia nr.208/03.10.2022 privind acordarea VMG
» DispoziÈ›ia nr.209/03.10.2022 privind acordarea ASF
» DispoziÈ›ia nr.210/05.10.2022 privind convocarea Consiliului local în È™edință de îndată
» DispoziÈ›ia nr.211/05.10.2022 privind modificarea cuantumului ASF numitului Pitcă Constantin
» DispoziÈ›ia nr.212/12.10.2022 privind repunerea în plată a ASF
» DispoziÈ›ia nr.213/12.10.2022 privind repunerea în plată a ASF
» DispoziÈ›ia nr.214/12.10.2022 privind repunerea în plată È™i modificarea cuantumului ASF
» DispoziÈ›ia nr.215/19.10.2022 privind constituirea comisiei de inventariere a È™tampilelor
» DispoziÈ›ia nr.216/24.10.2022 privind desemnarea comisiei pentru efectuarea inventarierii anuale
» DispoziÈ›ia nr.217/24.10.2022 privind convocarea Consiliului local în È™edință ordinară
» DispoziÈ›ia nr.218/27.10.2022 privind acordarea indemnizaÈ›iei lunare pentru adultul cu handicap grav
» DispoziÈ›ia nr.219/02.11.2022 privind modificarea cuantumului ASF
» DispoziÈ›ia nr.220/02.11.2022 privind mofificarea cuantumului ASF
» DispoziÈ›ia nr.221/02.11.2022 privind modificarea cuantumului VMG È™i VMG
» DispoziÈ›ia nr.222/02.11.2022 privind acordarea VMG È™i ASF numitului Chiriță Constantin
» DispoziÈ›ia nr.223/03.11.2022 privind convocarea Consiliului local în È™edință de îndată
» DispoizÈ›ia nr.224/07.11.2022 privind convocarea Consiliului local în È™edinÈ›a de îndată
» DispoizÈ›ia nr.225/14.11.2022 privind convocarea Consiliului local în È™edință de îndată
» DispoziÈ›ia nr.226/18.12.2022 privind încetarea contractului individual de muncă numitului Barbu Constantin
» DispoziÈ›ia nr.227/21.11.2022 privind convocarea Consiliului local în È™edință ordinară
» DispoziÈ›ia nr.228/22.11.2022 privind beneficiarii È™i cuantumul ajutoarelor pentru combustibilii solizi sau lichizi 01 noi 2022
» DispoziÈ›ia nr.229/22.11.2022 privind beneficiarii È™i cuantumul ajutoarelor pentru Gaze naturale 01 noiembrie 2022-31 martie 20
» DispoziÈ›ia nr.230/22.11.2022 privind beneficiarii È™i cuantumul suplimentului È™i cuantumul pentru combustibili solizi sau lich
» DispoziÈ›ia nr.231/22.11.2022 privind beneficiarii È™i cuantumul suplimentului pentru gaze naturale
» DispoziÈ›ia nr.232/22.11.2022 privind beneficiarii È™i cuantumul suplimentului pentru energie electrică
» DispoziÈ›ia nr.233/22.11.2022 privind revocarea dispoziÈ›iei 222
» DispoziÈ›ia nr.234/29.11.2022 privind acordarea ASF numitului Boeru Ștefan
» DispoziÈ›ia nr.235/29.11.2022 privind acordarea ASF
» DispoizÈ›ia nr.236/29.11.2022 privind acordarea ASF
» DispoziÈ›ia nr.237/29.11.2022 privind acordarea VMG È™i ASF
» DispoziÈ›ia nr.238/29.11.2022 privind modificarea cuantumului ASF
» DispoziÈ›ia nr. 239/29.11.2022 privind încetarea VMG numitului Danca Gheorghe
» DispoziÈ›ia nr.240/29.11.2022 privind schimbarea titularului ASF
» DispoziÈ›ia nr.241/29.11.2022 privind modificarea VMF È™i ASF
» DispoizÈ›ia nr.242/29.11.2022 privind acordarea VMG numitei Grigore Rodica
» DispoziÈ›ia nr.243/29.11.2022 privind acordarea ajutorului social numitului Curteanu DoruleÈ›
» DispoziÈ›ia nr.244/29.11.2022 privind desemnarea comisiei pentru punerea în aplicare a Nomenclatorului stradal
» DispoziÈ›ia nr.245/05.12.2022 privind modificarea art.2 al dispoziÈ›iei 216/24.10.2022
» DispoziÈ›ia nr.246/05.12.2022 privind încetarea contractului individual de muncă numitei Iordache Cristina
» DispoziÈ›ia nr.247/05.12.2022 privind rectificarea bugetului local de venituri È™i cheltuieli
» DispoziÈ›ia nr.248/07.12.2022 privind exonerarea la plată a unor sume reprezentând venituri de natură salarială
» DispoziÈ›ia nr.249/07.12.2022 privind acordarea stimulentului educaÈ›ional/tichet social pentru grădiniță