Fisiere

* Pentru vizualizarea fisierelor PDF aveti nevoie de Adobe Acrobat Reader (http://www.adobe.com)


» Proiect de hotărâre privind schimbarea președintelui de ședință
» Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de posturi pentru încadrarea în funcția de asistent personal
» Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a ștatului de funcții și a numărului de personal
» Proiect de hotărâre privind nominalizarea de către Consiliul local a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluat
» Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol pentru semestrul II al anului 2021
» Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special domnului primar sa voteze în numele și pe seama Consiliului local
» Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei
» Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiune conform Legii nr.416/2001
» Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii școlare de pe raza comunei Bălțești a unităților de învățământ pre
» Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Bălțești pe anul 2022
» Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării serviciilor de capturare, transport și gestionare a câinilor fără stă
» Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de pregătire, formare și perfecționare profesională
» Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar numitei Mihăilescu Ana Gabriela
» Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului local
» Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022
» Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului pentru terenul în suprafață de 1319 mp
» Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general pentru obiectivul Extindere sistem de distribuție gaze naturale
» Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local
» Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023
» Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol la sfârșitul trimestrului I al a
» Proiect de hotărâre privind actualizarea echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazul violenței domestică
» Proiect de hotărâre privind transformarea unei funcții publice de execuție de Polițist local
» Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 5000 lei din bugetul local pentru finanțarea cheltuielilor Asociației Sportive
» Proiect de hotărâre privind mandatarea domnului Radu Ion să voteze în numele și pe seama Consiliului local în ședința AG
» Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandata special domnului radu Ion, având funcția de primar, să voteze în numele
» Proiect de hotărâre privind asocierea comunei Bălțești cu județul prahova în vederea realizării obiectivului Extindere c
» Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022 și estimări pentru anii 202
» Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului Lucrări de reabilitare moderată în vederea creșterii eficienț
» Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului Lucrări de reabilitare moderată în vederea creșterii eficienț
» Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022 și estimări pentru anii 202
» Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului Construirea unei creșe eficientă energetic în comuna Bălțeșt
» Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general al obiectivului de investiții Reabilitare și modernizare Grădini
» Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general conform legii 176/2022 pentru obiectivul de investiții Reabilitare
» Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general conform OG nr.47/2022 pentru obiectivul de investiții Reabilitare
» Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general conform notelor de constatare suplimentare pentru obiectivul de inv
» Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general conform Legii nr.176/2022 pentru obiectivul de investiții Reabilit
» Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general conform OG nr.47/2022 pentru obiectivul de investiții Reabilitare
» Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local -iulie
» Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol la sfârșitul trimestrului II al
» Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiune locală pentru incluziunea romilor
» Proiect de hotărâre privind rezilierea contractului de concesiune nr.4921/29.05.2018
» Proiect de hotărâre privind darea în folosință cu titlu gratuit către Parohia Bălțești a terenului în suprafață de 2
» Proiect de hotărâre privind participarea la programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat
» Proiect de hotărâre privind acordarea pachetelor de rechizite școlare
» Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandata special domnului radu Ion, având funcția de primar, să voteze în numele
» Proiecte de hotărâre privind modificarea art.2 al HCL nr.44/2021
» Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor de închiriere a Sălilor de festivități
» Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022 și estimări pentru anii 202
» Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr.32/06.05.2022
» Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local -luna octombrie
» Proiect de hotărâre privind mandatarea domnului Radu Ion să voteze în numele și pe seama Consiliului local în ședința AG
» Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol la sfârșitul trimestrului III al
» Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării evenimentului Nunta de aur 2022
» Proiect de hotărâre privind acordarea unor premii persoanelor care au împlinit vârsta de 100 ani în anul 2022
» Proiect de hotărâre rezilierea contractului nr.4043/02,04,2022 încheiat între Consiliul local și Asociația crescătorilor
» Proiect de hotărâre privind darea în folosință cu titlu gratuit către Parohia Bălțești a terenului în suprafață de 1
» Proiect de hotărâre privind modificarea actului adițional nr.1/14.04.2022 la contractul de concesiune nr.2631/19.01.2015
» Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență numitului Drăghici Ion Adrian
» Proiect de hotărâre privind încheierea unui Acord de Parteneriat între UAT comuna Bălțești și UAT județul Prahova
» Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022 și estimări pentru anii 202
» Proiect de hotărâre privind participarea în cadrul programului de realizare a pistelor pentru biciclete, cu proiectul costrui
» Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului Înființare parc fotovoltaic
» Proiect de hotărâre privind participarea UAT comuna Bălțești în cadrul programului privind dezvoltarea infrastructurii de
» Proiect de hotărâre privind predarea către MDLPA prin CNI a amplasamentului
» Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022 și estimări pentru anii 202
» Proiect de hotărâre privind aprobarea Nomenclatorului stadal al comunei Bălțești
» Proiect de hotărâre privind mandatarea domnului Radu Ion să voteze în numele și pe seama Consiliului local în ședința AG
» Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022 și estimări pentru anii 202
» 2. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei la HCL nr.31/31.03.2022 privind aprobarea Regulamentului de
» 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de posturi pentru încadrarea în funcția de asistent personal al persoan
» 4. Proiect de hotărâre privind privind nominalizarea de către consiliul local al comunei Bălţeşti a doi consilieri locali
» 5. Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol la sfârșitul trimestrului IV
» Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general, indicatori tehnico-econimici actualizați și documentației tehnice